CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Evropa u mom gradu

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnjisa Centrom za monitoring (CEMI) iz Podgorice i Građanskim inicijativama iz Beograda, u januaru 2011, započeo je realizaciju projekta „Evropa u mom gradu“ koji je podržan od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Projekat je kofinansirala Skupština Crne Gore i Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Vlade Crne Gore.

Cilj projekta je bio jačanje kapaciteta i uloge lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori, radi uspostavljanja dugotrajnijeg i efikasnijeg doprinosa procesu integracije u Evropsku uniju. Konkretnije, projekat teži povećanju stepena razumijevanja i podrške procesu pristupanja EU građana i građanki Crne Gore, kroz stvaranje uslova za njihovo kvalitetnije učešće u javnim debatama i platformi za saradnju između lokalnih samouprava, lokalnih organizacija civilnog društva i građana i građanki devet crnogorskih opština: Podgorica, Nikšić, Cetinje, Ulcinj, Budva, Herceg Novi, Bijelo Polje, Pljevlja, Kolašin.