CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Facebook/Global/Election Integrity Strategy in Montenegro

U okviru Facebook/Global/Election Integrity Strategy in Montenegro projekta, CeMI i IFES su sarađivali na jačanju kapaciteta CeMI-ja za monitoring društvenih mreža u cilju praćenja zloupotreba državnih resursa, kršenja kampanje i koordinisanog neautentičnog ponašanja, uoči izbora u Crnoj Gori u avgustu 2020. Godine.

U okviru ovog projekta CeMI će se usresrediti na dalje dokumentovanje i jačanje svojih kapaciteta za identifikovanje online dokaza o (1) zloupotrebi državnih resursa (2) kršenju kampanje i (3) koordinisanom neautentičnom ponašanju, uključujući razvoj narativnih smjernica i alata koji mogu pomoći razmjeni znanja sa drugim organizacijama civilnog društva koje rade na sličnim pitanjima u drugim zemljama.

U cilju efikasne implementacije projekta, CeMI će sprovesti sljedeće aktivnosti:

·       Na osnovu CeMI-jevog iskustva u monitoringu društvenih mreža uoči izbora u avgustu 2020. i naknadno stečenih znanja, osmisliti resurse za dijeljenje ključnih zaključaka i koraka za izradu i implementaciju pristupa praćenja društvenih mreža koji se fokusira na [1] zloupotrebi državnih resursa [2] narušavanju kampanje i [3] koordinisanom neautentičnom ponašanju.

·       U saradnji sa IFES-om dizajnirati i isporučiti finalne proizvode

·       Učešće u i vođenje do 5 obuka, radnih sesija i/ili sastanaka usmjerenih na razmjenu znanja i razvoj alatki sa drugim partnerskim organizacijama

·       Organizovanje jednodnevne radionice sa ENEMO mrežom u cilju jačanja tehničkih kapaciteta mrež, radnim sjednicama u sljedeće tri oblasti: 1) zloupotreba državnih resursa 2) narušavanje kampanje i 3) koordinisano neautentično ponašanje.