CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Jačanje kapaciteta organizacije za zagovaranje javnih politika i uticaja na nacionalnom i međunarodnom nivou