CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Posao bez barijera - šansa za osobe sa oštećenjem vida