CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Posao bez barijera - šansa za osobe sa oštećenjem vida

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore realizovao je projekat pod nazivom „Posao bez barijera - Šansa za osobe sa oštećenjem vida“, sa ciljem da doprinese socijalnoj inkluziji i poštovanju prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Cilj projekta je bio da se poveća zapošljivost osoba sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na osobe sa oštećenjem vida, kroz promociju socijalnog preduzetništva, radnih sposobnosti i značaja zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Projektom je planirano održavanje jednomjesečne obuke za deset zainteresovanih osoba sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na osobe sa oštećenjem vida, na temu istraživanja javnog mnjenja, kao i zapošljavanje minimum šest osoba tokom trajanja projekta, odnosno dvije nakon završetka projekta.

Ciljne grupe na koje je projekat bio usmjeren su prije svega nezaposlene osobe sa invaliditetom sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta za sprovođenje CATI istraživanja, kao i poslodavci, NVO, mediji, državna uprava, lokalna samouprava, i drugi akteri koji mogu doprinijeti povećanju informisanosti i jačanju svijesti građana o značaju socijalne inkluzije i benefitima zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

U okviru projekta sprovedena je kampanja za širu javnost o potrebi socijalne inkluzije OSI putem socijalnih mreža i medija, uz izradu kratkog promotivnog filma o njihovim radnim sposobnostima.

Kroz promociju projekta i predstavljanje njegovih rezultata široj stručnoj javnosti, CeMI je indirektno uticao i na druge poslodavce, kako bi se povećao broj zaposlenih osoba sa invaliditetom i doprinijelo ostvarivanju njihovih osnovnih prava.

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.