CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Servisi za čuvanje podataka u Jugoistočnoj Evropi - South-Eastern European Data Services – SEEDS

Međunarodni projekat Servisi za čuvanje podataka u Jugoistočnoj Evropi (South-Eastern European Data Services – SEEDS), na osnovu SERSCIDA modela i uz međunarodnu podršku CESSDA, nastoji da uspostavi nove službe podataka u zemljama Albanije, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Srbije i proširi kapacitete odabranih partnerskih institucija kao i da razvije znanja i alate za infrastrukture službe podataka. Primarni cilj ovog projekta je da usmjeri odabrane istraživačke institucije ka putu dobijanja uloge nacionalnih službi za prenos podataka. Trenutno, nijedna nacionalna služba za prenos podataka ne postoji u većini zemalja Jugoistočne Evrope i zato je potrebno formirati službe koje će čuvati, prenositi i omogućiti ponovnu upotrebu podataka u godinama koje dolaze.

Ključne aktivnosti koje će se sprovesti u okviru projekta su: upravljanje projektom i započinjanje sastanka, organizovanje i izgradnja infrastrukture, izgradnja kolekcije podataka i poboljšanje alata, aktivnosti obuke za izgradnju kapaciteta, širenje podataka, pravljenje tri izvještaja za radionicu, donošenje izvještaja o procjeni istraživanja i pravnih uslova, donošenje plana razvoja, donošenje dokumenta o procedurama i slično. Ovaj projekat je započet u Lozani gdje su svi partneri učestvovali u diskusiji o ciljevima i pravilima projekta.