CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Tri prava za građane: pristup informacijama, savjetovanje i pravna pomoć (TRIPLE A)

Projekat “Triple A” je projekat koji se sprovodi u okviru programa partnerstva Evropske komisije za organizacije civilnog društva. Projekat je imao konzorcijum od 11 organizacija civilnog društva koje se nalaze širom Evrope (Evropska služba za građanske aktivnosti, Nacionalno udruženje službi za informiranje građana, Udruženje za demokratske inicijative, Nacionalno udruženje savjetnika za građane Rumunije, Mreža pravnih centara, Udruženje civilnog društva, Centar za razvoj civilnog društva, Program građanskih prava na Kosovu, Advokatski odbor za ljudska prava, Udruženje Otvoreno društvo iz Albanije, Makedonsko udruženje mladih pravnika, Centar za monitoring i istraživanje.

Projekt Triple A usmjeren je na dvije različite razine u području pružanja informacija, savjetovanja i aktivne pomoći građanima – izgradnjom mreže (mreža će biti otvorena za sve organizacije uključene u pružanje tih usluga građanima širom Evrope i koje će raditi na stvaranju okruženja koje omogućava tim organizacijama da rade otvoreno i učinkovito sa stabilnim izvorima financiranja te da uspostave skup standarda kvaliteta za pružanje pravnih usluga) i aktivnosti u regiji. Projekt pruža besplatnu pravnu pomoć, savjete i informacije hiljadama građana na zapadnom Balkanu (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo) i Turska. U martu 2015. godine, projekt je ušao u drugu fazu i proširio svoje usluge u još tri zemlje u regiji: Albanija, Makedonija i Crna Gora.

Glavni ciljevi projekta su:

  • ohrabrivanje nevladinih organizacija da obezbijede informacije
  • jačanje uloge organizacija civilnog društva koje pružaju građanima pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći (besplatnoj pravnoj pomoći) u pogledu njihovih prava u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori i Turskoj
  • savjeti i aktivna pomoć građanima sa njihovim pravima na Zapadnom Balkanu i u Turskoj
  • promovisanje uloge civilnog društva u pomoći građanima i isticanja odgovornosti institucija
  • poboljšanje/implementacija trenutnih zakona na Zapadnom Balkanu i u Turskoj.
  • povećati finansiranje sektora besplatne pravne pomoći u svakoj zemlji
  • podsticanje održivosti Triple A usluga
  • objaviti dostupnost besplatne pravne pomoći za građane, kao i savjete, informacije i aktivnu pomoć širom zemlje