CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Zagovaranje za otvorenu Vladu

CeMI je u januaru 2013. počeo sa implementacijom regionalnog projekta Zagovaranje za otvorenu vladu, koji je podržan od strane Evropske komisije u trajanju od 24 mjeseca. Ovaj projekat ima za cilj da podstakne razvoj koncepta otvorene vlade i osnaži kapacitete organizacija civilnog društva da utiču na uspostavljanju odgovorne i transparetne vlasti kroz proces praćenja izvršavanja obaveza koje su države dobrovoljno preuzele kroz inicijativu za partnerstvo otvorenih vlada.

Ovaj projekat implementira PASOS u saradnji sa partnerima iz zemalja Zapadnog Balkana: Centrom za evro-atlantske integracije iz Srbije, Centrom za istraživanja i javne politike iz Makedonije, Centrom za socijalna istraživanja – Analitika iz BiH, Institutom za demokratiju i medijaciju iz Albanije i organizacijom Riinvest sa Kosova. Partneri za Crnu Goru su Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM). Ključne aktivnosti projekta obuhvataju: istraživanja povjerenja javnog mnjenja u vladu, monitoring primjene akcionih planova za otvorenu vladu, izrada maping studije o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju OGP i zagovaranje promjena u ovoj oblasti.

Studiju “Praćenje implementacije partnerstva otvorenih vlada u Crnoj Gori” na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.