CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Izvještaj o preliminarnim nalazima i zaključcima - Prvi krug

23. Mar. 2023. u publikacije

Posmatračka misija CeMI-ja za ove izbore akreditovala je za nadgledanje izbornog procesa ukupno 1283 posmatrača, za oba kruga predsjedničkih izbora, dok je 450 posmatrača nadgledalo izborni proces u prvom krugu predsjedničkih izbora. Misija se sastojala od članova užeg tima koji čine: (1) šef misije, (2) zamjenik šefa misije, (3) izborni ekspert, (4) pravni ekspert, (5) ekspert za izbornu administraciju i (6) koordinator mreže posmatrača.

CeMI je takođe angažovao mrežu lokalnih koordinatora. CeMI je u okviru projekta nadgledanja predsjedničkih izbora razvio web i mobilnu aplikaciju “Fer izbori” (www.ferizbori.me ) putem koje su građani i posmatrači imali mogućnost da prijave uočene nepravilnosti ili kršenje njihovih biračkih prava. Aplikacija je takođe omogućila građanima da uživo prate projekcije rezultata izbora, kao i da se informišu o svojim biračkim pravima.

Centar za monitoring i istraživanje CeMI želi da se zahvali Britanskoj ambasadi Podgorica, koja je finansijski podržala projekat građanskog nadgledanja predsjedničkih izbora i omogućila sprovođenje ove misije. CeMI želi takođe da izrazi zahvalnost svim predstavnicima izborne administracije, državnih organa, političkih partija, međunarodnih posmatračkih misija i domaćih nevladinih organizacija sa kojima je uspostavljena saradnja na planu sprovođenja ove misije.

Nalazi saopšteni u ovom izvještaju predstavljaju stavove autora i CeMI-ja, a ne nužno i stavove navedenih donatora.

Centar za monitoring i istraživanje CeMI je nevladina organizacija osnovana marta 2000. godine koja u kontinuitetu počevši od 2000. godine sprovodi građansko nadgledanje izbora. CeMI je nagledao sve nacionalne izbore od 2001. godine izuzev predsjedničkih izbora održanih 2013. godine. Ujedno, CeMI je osnivač Evropske mreže organizacija za monitoring izbora ENEMO (www.enemo.eu ), kojom je predsjedavao u periodu 2017-2022. godine. Predsjednik CeMI-ja je član upravnog odbora Globalne mreže domaćih posmatrača izbora (2018-2023) (www.gndem.org ). Kroz ENEMO i OSCE ODIHR članovi i eksperti CeMI-ja su učestvovali u brojnim međunarodnim posmatračkim misijama kao eksperti, dugoročni i kratkoročni posmatrači, a 8 puta CeMI-jev ekspert je bio šef međunarodnih posmatračkih misija (Moldavija, Ukrajina, Srbija, Jermenija i Kosovo).