CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Održana obuka o elektronskom unosu podataka o finasiranju političkih partija

13. Mar. 2013. u novosti

U okviru projekta „Unaprjeđenje protoka i koordinacije informacija u borbi protiv korupcije u Crnoj Gori“, koji sprovodi CeMI u saradnji sa KSSI i DIK, a uz podršku USAID programa dobrog upravljanja u Crnoj Gori, 10. maja 2013 u prostorijama PR Centra u Podgorici, održana je obuka o elektronskom unosu podataka o finansiranju političkih partija.

Ova elektronska baza podataka, koja je izrađena u saradnji sa Državnom izbornom komisijom, ima formu izvještaja o finansijama za političke partije i njen cilj je da unaprijedi i ubrza proces izvještavanja, odobravanja i objavljivanja izvještaja. Naime, od sada će predaja podataka o finansiranju biti unošena direktno u bazu i slata komisiji na provjeru. Kada Komisija utvrdi da su dostavljeni podaci potpuni, objavljivaće ih direktno na sajtu. Ukoliko bude nedostataka u izvještaju, isti će se vraćati partiji na doradu. Ovaj proces će biti mnogo brži nego što je to bio slučaj ranije, gdje su mnoge partije ručno unosile podatke.

Obuci su prisustovali predstavnici Bošnjačke stranke, Demokratske partije socijalista, Force, Hrvatske građanske inicijative, Liberalne partije, Pozitivne Crne Gore, Socijal-demokratske partije, Socijalističke narodne partije, kao i predstavnici Državne izborne komisije. Na obuci su predstavnici političkih partija imali priliku da čuju mogućnosti i glavne odlike ove baze od IT konsultanta CeMI-ja, g-dina Gorana Radoševića, nakon čega su i sami mogli da generišu izvještaje koristeći ovu bazu.

Ova baza je prvi korak u elektronskom uvezivanju institucija koje se bave borbom protiv korupcije. Cilj ovog projekta je da se, kroz formiranje jedinstvenog informacionog sistema, koji bi objedinio baze podataka Državne izborne komisije, Komisije za sprječavanje sukoba interesa, Direkcije za javne nabavke i Centralnog registra privrednog suda, uveća transparentnost procesa finansiranja političkih partija, finansiranja predizbornih kampanja i procesa javnih nabavki.