CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Potpisani ugovori za dodjelu malih grantova nevladnim organizacijama u oblasti poštovanja ljudskih prava

29. Sep. 2022. u novosti

Podgorica, PR pres servisCentar za monitoring i istraživanje (CeMI) je, u okviru projekta ,,Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023“ koji sprovodi u partnerstvu sa Akcijom za ljudska prava HRA, potpisao ugovore sa organizacijama civilnog društva kojima su dodijeljena sredstva u okviru sub-granting programa.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije, a kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave.

Projektna koordinatorka, Maja Bjelić, saopštila je da su finansijsku podršku za projekte dobili Institut za pravne studije IPLS, Crnogorska LGBT asocijacija Queer Montenegro i Sindikat medija Crne Gore.

Ona je istakla da opšti cilj projekta podrazumijeva doprinos daljoj demokratizaciji i podizanju nivoa primjene vladavine prava i poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori, kroz kampanju zagovaranja usmjerenu ka ključnim donosiocima odluka za zakonodavne i institucionalne izmjene u dijelu primjene krivičnopravnog sistema u Crnoj Gori.

“Jedan od ciljeva projekta je jačanje svijesti javnosti o najvažnijim aspektima jednakog pristupa pravdi uključujući i nove pravne mehanizme i ljudska prava”, rekla je Bjelić.

Prema njenim riječima, cilj projekta je i jačanje uloge civilnog društva u promovisanju ljudskih prava i dobrog upravljanja, posebno u oblasti pristupa pravdi i vladavini prava.

Predstavnica IPLS-a, Tijana Živković-Petraković, kazala je da opšti cilj projekta ,,Unaprjeđenje sistema zaštite u pravosudnom sistemu Crne Gore", predstavlja doprinos zaštiti ljudskih prava ranjivih društvenih grupa u pravosudnom sistemu Crne Gore, a specifični cilj je unaprjeđenje djelotvornosti pravnih i institucionalnih mehanizama za podršku žrtvama.

Ona je poručila da očekuju uspješnu saradnju i potpunu realizaciju projekta u narednom periodu.

Ispred Queer Montenegro, poručili su da je cilj projekta ,,Jednak pristup pravdi za LGBTQ+ osoba u Crnoj Gori"  doprinos unaprjeđenju nivoa profesionalizma i integriteta pravosuđa u obezbjeđivanju jednakog pristupa pravdi LGBTIQ+ osoba kroz povećanje stepena učešća OCD-a u procesu praćenja i/ili kreiranja praktičnih javnih politika vezanih za LGBTIQ+ zajednicu.

„Kroz naš dosadašnji rad, uvidjeli smo da LGBTIQ+ zajednica ima različita iskustva pristupu pravdi, tj. svako iskustvo LGBTIQ+ osobe u procesu pristupa pravdi je drugačije, od onog inicijalnog razgovora koji uključuje prijavu samog kršenja određenog prava u Upravi policije do samog sudskog procesa.“, kazao je Miloš Knežević.

Predstavnica Sindikata medija Crne Gore, Bojana Konatar, istakla je da se njihov projekat „Bezbjednost novinara kroz sudsku praksu" odnosi na bezbjednost novinara, i praksu postupanja sudova po navedenom pitanju.

Ona je zahvalila na dobijenoj podršci i izrazila zadovoljstvo za dalju saradnju.

Media prilozi