CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Radimo zajedno na stvaranju sigurnijeg onlajn okruženja za žene u politici

19. Feb. 2024. u novosti

U Crnoj Gori onlajn nasilje nad ženama koje se bave javnim poslom rastući je problem, za koji je potreban sistemski odgovor, kao i jačanje institucionalne zaštite kako bi bile osnažene da reaguju ukoliko postanu žrtve, to su u našoj video kampanji poručile žene iz javno-političkog života koje su bile izložene govoru mržnje.

Video je nastao u okviru projekta "Doprinos povećanju ženskog političkog aktivizma u Crnoj Gori", koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u Crnoj Gori.