CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

CeMI inicirao potpisivanje javne deklaracije o suzbijanju diskriminacije na radnom mjestu

26. Dec. 2022. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje CeMI inicirao je potpisivanje Javne deklaracije o suzbijanju diskriminacije na radnom mjestu „Prihvati RAZLIČITOST! Odbaci DISKRIMINACIJU!“.

Deklaraciju su potpisali: Advokatska kancelarija Marijana Laković-Drašković, NVO Aktivna zona, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, NVO CAZAS, Centar za demokratiju i ljudska prava CEDEM, Centar za romske inicijative Nikšić CRNIK, Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO, Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada, HELP - Hilfe zur Selbsthilfe, NVO Juventas, Porto Montenegro, Klinički centar Crne Gore KCCG, Crnogorska mreža za smanjenje štete Link.

Potpisnici javne deklaracie su i: Ministarstvo pravde, Sigurna ženska kuća, Asocijacija Spektra, Crnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro, Regent Porto Montenegro, Kancelarija za LGBTI lica Glavnog grada, Evropska mreža organizacija za monitoring izbora ENEMO, Glovo Montenegro, Akcija za ljudska prava HRA, Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Institut alternativa i PR Centar.

U Deklaraciji se navodi da legislativni okvir i pravni poredak Crne Gore izričito zabranjuju diskriminaciju po bilo kom osnovu i promovišu zaštitu ljudskih prava i sloboda, uključujući prava pripadnika/ca LGBTI zajednice. Slažemo se da je potrebno ulagati dalje napore u cilju zagovaranja demokratskih i evropskih vrijednosti iza kojih Crna Gora stoji.

„Godinama zagovaramo i podstičemo različitosti i inkluzivnost na tržištu rada. Cilj je stvaranje jednakih šansi i postizanje održivog i stabilnog društva u kojem su svima zagarantovana ista prava bez vršenja diskriminacije zaposlenih lica ili lica koja traže zaposlenje po bilo kom osnovu, uključujući i po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta“, saglasni su potpisnici Deklaracije.

Oni ocijenjuju da je borba protiv svakog vida diskriminacije društvenih grupa ključ za kreiranje modernog društva gdje ravnopravno učešće u svakom aspektu društvenog života i ljudsko dostojanstvo ne predstavljaju samo formalnu, već suštinsku tekovinu i moralni imprativ.

„Vodeći se ovim načelima osuđujemo svako stavljanje u nepovoljan položaj lica na tržištu rada“, kazali su potpisnici Deklaracije.

Smatraju da je transparentan pristup i saradnja javnog i privatnog sektora od značaja za poštovanje i zaštitu ljudskih prava, uključujući prava pripadnika/ca LGBTI zajednice u cilju promovisanja i zaštite prava svakog čovjeka.

„Različitosti nas obogaćuju i zajedno možemo učiniti mnogo više na promovisanju jednakosti i stvaranju održivog javnog i privatnog sektora“, istakli su potpisnici Deklaracije.

Ukazali su da su inkluzija, principi jednakosti i zabrane diskriminacije dio međunarodnog pravnog poretka i zaštićeni su međunarodnim instrumentima.

„S toga, pozivamo javnost da zajedničkim naporima doprinesemo očuvanju ravnopravnosti i smanjenu stepena diskriminaciji na radnom mjestu po svakom osnovu, kao i po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta“, zaključili su potpisinici Deklaracije.

Javna deklaracija je pripremljena u okviru projekta ,,Doprinos inkluziji LGBTI osoba na tržištu rada'', koji sprovodi Centar za monitoring i istraživanje CeMI, a finansijski ga je podržalo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.


LGBT_javna deklaracija 26.12.2022..pdf