CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Finalni izvještaj - Građansko nadgledanje parlamentarnih i lokalnih izbora – Crna Gora 2016

28. Dec. 2016. u publikacije

Opšti je utisak da ni novo izborno zakonodavstvo, kao ni Vlada izbornog povjerenja, Državna izborna komisija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali ni drugi organi i politički subjekti odgovorni za vraćanje povjerenja u izborni proces nijesu doveli do povećanja povjerenja u isti kod opšte populacije, već su naprotiv, svojim postupcima doveli do još većeg stepena nepovjerenja građana. Zakonski okvir je neadekvatan, nekonzistentan i zastario. Kontinuirane i brojne amandmanske promjene, na osnovni zakon, učinili su jasnim potrebu za sveobuhvatnom izbornom reformom, kako zakonskog tako i institucionalnog okvira, koji će garantovati obezbjeđenje punog integriteta izbornog procesa, te povratak povjerenja građana u isti.

Postojeći izborni sistem, sa postojanjem jedne nacionalne višemandatne izborne jedinice, bez mogućnosti preferencijalnog glasanja, minimizuje uticaj birača na izbor poslanika, te čini vezu između građana i njihovih predstavnika veoma slabom, kao i odgovornost poslanika za svoje postupke.

U procesu odlučivanja, uostalom kao i u redovnom radu DIK-a, evidentno je bilo rukovođenje članova DIK-a partijskim interesima, a ne poštovanjem zakonskih odredbi. Nekolike značajne odluke DIK-a, visoko politizovane, donijete su preglasavanjem iako nijesu bile osporene u pravnoj proceduri.

Javnost rada DIK-a bila je vrlo ograničena, a na momente je i potpuno izostala. Ovaj problem je došao do izražaja nakon usvajanja privremenih rezultata, a posebno je bio izražen kroz nespremnost za punu saradnju sa akreditovanim domaćim posmatračima. Odluke DIK-a su neredovno ažurirane, a kasnije i potpuno uklonjene sa sajta, dok DIK nije udovoljavala zahtjevima posmatrača za uvid u tražena dokumenta nakon usvajanja privremenih rezultata.

Važno je naglasiti predanost i požrtvovanost tehničkog osoblja DIK-a, koje je u potpunosti

ispunilo sva očekivanja vezana za njihov profesionalni odnos prema radu, a u skladu sa mogućnostima koje su im bile na raspolaganju, i u određenoj mjeri poboljšali sveobuhvatni utisak

o funkcionisanju rada DIK-a.