CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Finansiranje političkih partija u Crnoj Gori - Izvještaj za 2005. godinu

07. Jan. 2017. u publikacije

FINANSIRANJE POLITIČKIH PARTIJA U CRNOJ GORI – IZVJEŠTAJ ZA 2005. GODINU
Autori: Zlatko Vujovic, Danijela Boškovic i Branko Boškovic

Centar za monitoring vec niz godina, uz podršku Fondacije Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora, realizuje projekat «Monitoring finansiranja politickih partija». Cilj publikacije je da prikaže perspektive finansiranja politickih partija u Crnoj Gori. Sastoji se iz sedam djelova.

U prvom dijelu su predstavljenje uvodne napomene i pojmovno-teorijski okvir istraživanja koji se odnosi na CEMI-jeve sadašnje i buduce projektne aktivnosti, koje se realizuju u cilju smanjivanja nivoa korupcije u oblasti finansiranja politickih partija.

Drugi dio predstavlja analizu pravnog okvira koji se odnosi na finansiranje politickih partija, a treci dio odnosi se na redovno finansiranje politickih partija, privatne i javne izvore njihovg finansiranja, kontrolu i evidenciju finansijskog poslovanja politickih partija i sankice koje se primjenjuju na politicke partije za kršenje pravila koja se ticu redovnog finansiranja.

U cetvrtom dijelu publikacije dat je pregled CEMI-jevih rezultata monitoringa finansiranja izborne kampanje politickih partija.
Peti dio odnosi se na pregled zakonskih propisa koji regulišu finansiranje politickih partija u Crnoj Gori, dok je u šestom dijelu, aneksu, predstavljen statisticki pregled finansiranja izborne kampanje politickih partija koje su ucestvovale na lokalnim izborima u Crnoj Goru u 2005/06. godini, kao i pregled redovnog finansiranja politickih partija u Crnoj Gori.

Sa profilom organizacije možete se upoznati u posljednjem, sedom dijelu ove publikacije.