CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Informativni vodič za zaštitu od digitalnog rodno zasnovanog nasilja

14. Jun. 2022. u publikacije

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) je, u okviru projekta „Korak ka rodnoj ravnopravnosti: Borba protiv digitalnog rodno zasnovanog govora mržnje i nasilja“, pripremio informativni vodič za zaštitu od digitalnog rodno zasnovanog nasilja.

Projekt „Korak ka rodnoj ravnopravnosti: Borba protiv digitalnog rodno zasnovanog govora mržnje i nasilja“ finansiran je od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.