CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Izvještaj o finansiranju kampanje i zloupotrebi državnih resursa - Parlamentarni izbori 2009.

07. Jan. 2017. u publikacije

Centar za monitoirng CeMI već duži niz godina realizuje projekte u okviru programa koji je posvećen monitoringu finansiranja političkih partija i izbornih kampanja u Crnoj Gori. Kroz ovaj program, koji ujedno predstavlja i jedno od najznačajnijih polja djelovanja CeMI-ja, sprovode se aktivnosti koje su usmjerene ka povećanju efikasnosti primjene zakonskih propisa i mjera za spriječavanje političke
korupcije u sistemu finansiranja političkih partija i izbornih kampanja.

Ovaj Izvještaj predstavlja sumiranje svih nalaza do kojih je CeMI došao realizacijom aktivnosti iz projekata „Unapređenje sistema finansiranja izbornih kampanja u Crnoj Gori" i "Monitoring finansiranja političkih partija- upotpunjen novim metodama monitoringa zloupotrebe državnih i administrativnih kapaciteta u predizborne svrhe- Parlamentarni izbori 2009“. Oba projekta podržana su od strane Fondacije institut za otvoreno društvo– Predstavništvo Crna Gora.
Publikacija je sadržinski je podijeljena na tri dijela i anekse izvještaja.

Prvi dio, posvećen je analizi pravog okvira finansiranja izbornih kampanja u Crnoj Gori. U ovom dijelu mogu se naći komentari novog Zakona o finansiranju političkih partija i Zakona o finansiranju kampanje za izbor predsjednika Crne Gore, gradonačelnika i predsjendika opštine. Komentari zakona imaju za cilj da organima zaduženim za primjenu odredbi ovih zakona – prije svih Ministarstvu finansija i Državnoj izbornoj komisiji, pomognu u efikasnojoj primjeni istih, jer su kroz analizu normi, data njihova pravna i praktična utemeljenja i obrazloženja.

Drugi dio Izvještaja predstavlja analizu finansiranja kampanje na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 29. marta 2009. godine Crnoj Gori. Analizirana je primjena odredbi novousvojenog Zakona o finansiranju političkih partija, u dijelu posvećenom finansianju kampanje. Predstavljeni su najznačajniji nalazi iz finansijskih izvještaja podnijetih od strane političkih partija koje su učestvovale na izborima, kao i komparacije tih izvještaja sa nalazima CeMI-ja u pogledu finansiranja kampanje. U ovom dijelu mogu se pronaći i podaci do kojih je CeMI došao monitoringom finansiranja političkog marketinga političkih partija i izbornih lista u toku izbornog procesa.

U trećem dijelu, koji je posvećen monitoringu zloupotrebe državnih – administrativnih resusrsa u svrhu izborne kampanje, predstavljena je etodologija i osnovni nalazi do kojih je CeMI došao monitoringom ove pojave tokom predizbornog procesa. Takođe, u ovom dijelu dat je presjek aktivnosti CeMI-jevih timova koji su radili na primjeni aktivnosti predviđenih metodologijom, kao i analiza pozitivno-pravnog okvira koji tretira pitanja zloupotrebe resursa u toku izborne kampanje u Crnoj Gori.