CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Izvještavanje o radu Agencije za sprječavanje korupcije u Crnoj Gori (ASK)

27. Oct. 2021. u publikacije

Agencija za sprječavanje korupcije (Agencija/ASK) se u proteklih pet godina susrela sa brojnim izazovima kroz proces svog institucionalnog rasta. Iako su očekivanja javnosti bila velika, početni rezultati rada Agencije i učinci intervencija koje je sprovodila nijesu bili uvjerljivi za širu javnost.

Razlog tome je što ASK nije uspjela da postigne očekivane rezultate i izgradi javni ugled kao jaka i autoritativna institucija – ključna za efikasnu borbu protiv korupcije i cjelokupni napredak procesa integracije zemlje u EU. Iako je u posljednje vrijeme bilo određenih pozitivnih pomaka, naročito nakon imenovanja nove upravne strukture Agencije, potrebni su dodatni napori kako bi se promijenila percepcija javnosti o radu Agencije i povećalo povjerenje građana u rad Agencije. Nedavna istraživanja javnog mnjenja i izvještaji međunarodnih organizacija mogu poslužiti kao podsticaj za dalje jačanje imidža Agencije u nacionalnom kontekstu.

Ovaj rad usmjeren je na ocjenu redovnog godišnjeg i kvartalnog izvještavanja Agencije, te definisanje preporuka za njegovo poboljšanje. Ovaj rad neće ocjenjivati sadržaj informacija iznesenih u usvojenim izvještajima, niti ima za cilj odbranu ili napad na rad Agencije. Ponudiće preporuke za poboljšanje izvještavanja Agencije na osnovu analize strukture i elemenata izvještaja.

Postojeći sistem izvještavanja Agencije sastoji se od godišnjih, kvartalnih i specijalnih ‘tematskih izvještaja’. Oni se uglavnom zasnivaju na aktivnostima Agencije i predstavljanju prikupljenih informacija koje su pribavljenje sprovođenjem zakona iz njene nadležnosti.

Još uvijek nije sasvim jasno da li je koncept izvještavanja Agencije prikladan i treba li da bude više usredsređen na izvještavanje zasnovano na učinku sprovođenja nacionalne antikorupcijske politike. Postojeći koncept izvještavanja nosi rizik da značajni rezultati Agencije neće biti adekvatno predstavljeni ili da će se izgubiti u masi prezentovanih informacija. Međutim, u posljednjih šest mjeseci vidljiva su određena poboljšanja u procesu izvještavanja.

Ovaj rad je podijeljen u četiri tematska dijela koji nude ocjene različitih elemenata izvještavanja Agencije - od opštih/horizontalnih do konkretnijih/formalnijih pitanja. U prvom dijelu analiziraju se horizontalna pitanja vezana za izvještavanje Agencije, s ciljnom publikom u središtu cjelokupnih kapaciteta Agencije da objektivno predstavlja postignute rezultate rada. Drugi tematski dio ovog rada posvećen je ocjeni redovnog procesa izvještavanja ASK, s naglaskom na posljednji usvojeni godišnji izvještaj za 2020. i prvi kvartalni izvještaj za 2021. godinu. Procjene elemenata izvještavanja i konkretne preporuke o pokazateljima koji bi mogli biti korisni za sistemsko izvještavanje o uspješnosti prikazani su kroz čitav ovaj dio rada. Pitanja vezana za kvartalno izvještavanje ASK procjenjuju se u okviru trećeg tematskog dijela ovog rada. Na kraju, opšti nalazi i preporuke za poboljšanje cjelokupnog procesa izvještavanja Agencije prikazani su u posljednjem dijelu ovog rada.