CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Monitoring poštovanja pretpostavke nevinosti i prava na branioca - Izvještaj za 2005. godinu

07. Jan. 2017. u publikacije

MONITORING POŠTOVANJA PRETPOSTAVKE NEVINOSTI I PRAVA NA BRANIOCA – Izvještaj za 2005.
Autor: Milorad Markovic
Saradnici: Lana Vukmirovic, Anda Backovic, Pavle Gegaj, Bojan Paunovic i Tijana Pavicevic

Publikacija “Monitoring poštovanja pretpostavke nevinosti i prava na branioca” radena je u okviru projekta “Monitoring pretpostavke nevinosti i prava na odbranu”, koji je Centar za monitoring realizovao u periodu od avgusta 2005. do januara 2006. godine, uz podršku Švedskog Helsinškog Komiteta (SHC).

Publikacija se sastoji iz sedam djelova i radena je na našem i na engleskom jeziku.

U prvom dijelu predstavljene su uvodne napomene kao i metodologija koja je korištena za istraživanje. Drugi dio predstavlja analizu rada Osnovnog suda u Podgorici, a treci dio cine dubinski intervjui, koji su radeni sa osudenicima, advokatima i sudijama. Cetvrti dio obuhvata rezultate dvije fokus grupe koje su radene sa predstavnicima medija i predstavnicima NVO sektora. Peti dio predstavlja istraživanje javnog mnjenja, a šesti rezultate monitoringa štampanih medija.
U posljednjem, sedmom dijelu, mogu se naci zakljucci i preporuke.