CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Monitoring rada zaštitnika ljudskih prava i sloboda

07. Jan. 2017. u publikacije

IZVJEŠTAJ "MONITORING RADA ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA"

Centar za monitoring je, smatrajući da je institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda veoma značajna za Crnu Goru, od 2002. godine aktivno zagovarao i promovisao njeno uvodjenje. Nakon što je uvedena, CEMI je smatrao da je i dalje treba podržati kako bi počela da funkcioniše na najbolji mogući način. U tom cilju, uz podršku Švedskog Helsinškog Komiteta, Centar za monitoring je pokrenuo projekat Monitoring rada Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Izvještaj se sastoji iz četiri dijela:

* analiza strukture i rada institucije, kvantitativna i kvalitativna analiza - mr Dražen Cerović
* CATI istraživanje javnog mnjenja na 1000 ispitanika – Pavle Gegaj
* izvještaj sa dvije fokus grupe – Andja Backović, psiholog
* izvještaj monitoringa izvještavanja medija – Bojan Paunović.