CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Održana nacionalna konferencija „Procjena rizika korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore“

30. Jul. 2016. u novosti

 

Nacionalna konferencija „Procjena rizika korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore“ u organizaciji Centra za monitoring i istraživanje (CeMI), održana je 29. jula 2016. u prostorijama PR Centra.

Konferenciju su svojim izlaganjem otvorili NJ.E. ambasadorka SAD u Podgorici Margaret Ann Uyehara, sekretarka Ministarstva zdravlja, g-đa Nina Milović, direktor pravnog odjeljenja CeMI, g-din Vlado Dedović i direktorica odjeljenja za istraživanje javnih politika CeMI, g-đa Ana Selić.

Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici, Margaret Ann Uyehara, poručila je da Crna Gora ne smije dozvoliti da korupcija utiče na mogućnost građana da prime adekvatnu i sigurnu zdravstvenu zaštitu. Ona je kazala da Vlada SAD-a snažno podržava borbu protiv korupcije i pozvala je crnogorske institucije da rade zajedno kako bi se efektivno i efikasno suočile sa tim problemom.

Sekretarka Ministarstva zdravlja, Nina Milović, kazala je da je postignut veliki napredak u prethodnom periodu u smanjenju lista čekanja sa 12.5 hiljada na 1.190 i dodala da liste čekanja postoje samo u Kliničkom centru.

Direktor pravnog odjeljenja CeMI, Vlado Dedović, prisutne je upoznao sa ciljevima projekta i podsjetio na istraživanje javnog mnjenja koje je sproveo CeMI koje pokazuje da 42,3 odsto građana Crne Gore iskazuje stav da je korupcija prisutna ili je u velikoj mjeri prisutna u zdravstvenom sistemu Crne Gore.

Direktorica odjeljenja za istraživanje javnih politika, Ana Selić, je kazala da je napredak, koji je postignut u unaprijeđivanju zakonskog okvira i praksi impresivan, ali da postoji i dalje ogroman prostor za napredak u dijelu funkcionisanja sistema žalbi i poštovanja prava pacijenata. Takođe, jedan od najvažnijih zadataka je i rad na unaprjeđivanju znanja građana o njihovim pravima kao pacijenata.

Rad nakonferenciji je nastavljen u dva panela. Na prvom panelu, g-đa Selić je predstavila studiju “Procjena rizika korupcije u sistemu zdravstva Crne Gore” u kojoj se najviše pažnje posvetilo izazovima koji su definisani 2013. godine, a koji su preostali do danas. Posebno u dijelu o dopunskom zapošljavanju ljekara, čekanju na zdravstvene usluge, procesuiranju i sankcionisanju slučajeva korupcije, i sklapanju ugovora sa privatnim zdravstvenim ustanovama. Na panelu su govorili i predsjednica Farmaceutske komore CG, g-đa Milanka Žugić, rukovoditeljka Odjeljenja za pravne, kadrovske i administrativno-tehničke poslove – Agencija za ljekove i medicinska sredstva, g-đaVesna Kostić, i načelnica Odjeljenja za sprovođenje postupka javnih nabavki - Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, g-đaVinka Vukeljić.

Na drugom panelu g-din Marko Savić, asistent na projektima CeMI, predstavio je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije u zdravstvu u 2014. Takođe, g-din Savić je naglasio odličnu saradnju sa Ministarstvom zdravlja, koja je ostvarena na ovom projektu i prezentovao preporuke u cilju zaokruživanja realizacije akcionog plana. Na panelu su govorili i sekretarka Ministarstva zdravlja g-đa Nina Milović i savjetnik u Sektoru za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja - Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, G-din Igor Ćirović.

 Studija i izvještaj su rezultat rada istraživača u okviru Odjeljenja za istraživanje javnih politika CeMI.

Konferencija je održana u okviru projekta „Liječenje zdravstvenog sistema Crne Gore“, kroz program „Criminal justice civil society program (CJCSP)“, finansiran od strane ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Ovim projektom CeMI želi da doprinose smanjenju korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Kroz projekat će se raditi na jačanju svijesti građana o njihovim pravima kao pacijenata i pružati besplatna pravna pomoć svim zainteresovanim pacijentima u zaštiti njihovih prava, a djelovaće se i na zakonski i strateški okvir za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama u zdravstvu i registraciji i distribuciji ljekova.