CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Prezidencijalizacija političkih partija i unutarstranačka demokratija u Crnoj Gori

09. Jun. 2017. u publikacije

Analiza fenomena prezidencijalizacije u Crnoj Gori jedan je od proizvoda objavljenih u posljednjoj fazi projekta „Balkanska komparativna studija izbora: prezidencijalizacija političkih partija kao ograničenje unutarpartijske demokratije“, koji je Centar za monitoring i istraživanje CeMI sproveo u partnerstvu sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu, NVO „Demokratija za razvoj“ sa Kosova, Albanskim institutom za političke studije, te grupama ekperata iz Bosne i Hercegovine i Makedonije, a uz podršku Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP).
U okviru ovog projekta, istraživači su se bavili prezidencijalizacijom, odnosno centralizacijom moći u rukama predsjednika političkih partija, u kontekstu nivoa unutarpartijske demokratije. U ovom radu, autori će predstaviti problem prezidencijalizacije iz perspektive razvoja unutarpartijske demokratije, napraviti istorijski pregled razvoja partijskog sistema u Crnoj Gori, analizirati nalaze istraživanja prezidencijalizacije u političkim partijama u Crnoj Gori koje su bile relevantne u posljednja tri saziva Skupštine Crne Gore i onih koje su novoformirane, na bazi čega će ivesti zaključke i formulisati ključne preporuke za unaprijeđenje unutarpartijskih procedura i izbornog sistema, u cilju postizanja unutarpartijske demokratije.

 

Autori:

  • Marko Savić
  • Dubravka Popović