CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Produžen konkurs za mini grantove iz oblasti vladavine prava

01. Nov. 2018. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje CeMI  

u partnerstvu sa  Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) 

u okviru projekta “Reforma pravosuđa: Unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa”, koji je finansiran od strane Evropske unije, kroz program pretpristupne podrške (IPA), raspisuju

KONKURS

za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama sa ciljem davanja podrške dostizanju većeg nivoa demokratije i vladavine prava u Crnoj Gori, sa fokusom na reformu pravosuđa

Prijedloge projekata vrijednosti od 5.000,00 eura do 8.000,00 eura možete dostaviti najkasnije do 20. novembra 2018. godine (23:59h). Ukupan budžet za raspodjelu sredstava iznosi 48.000,00 eura. Projekti će biti sprovedeni u cilju davanja podrške aktuelnoj reformi pravosuđa u Crnoj Gori kroz povećanje učešća civilnog sektora u praćenju suđenja i/ili procesu kreiranja politika, čime će se unaprijediti nivo profesionalizma i integriteta u pravosuđu.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju NVO organizacije registrovane u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  • da su registrovane kao udruženja građana najmanje godinu dana prije isteka roka za dostavljanje prijedloga projekata na ovom konkursu;
  • da imaju sjedište u Crnoj Gori;
  • da su direktno odgovorne za pripremu i upravljanje projektom, sa partnerima (ukoliko su predviđeni projektom), a ne da nastupaju kao posrednici;
  • da imaju godišnji promet veći od 10.000 EUR (u slučaju da je u pitanju dio programa za izgradnju kapaciteta).

Pojedinci, političke stranke, međunarodne i strane organizacije, vladine institucije, vjerske zajednice nemaju pravo učešća na ovom konkursu. Takođe, korisnici, koji su potpisali ugovore u okviru IPA CSF  konkurs za podnošenje prijedloga projekata (EuropeAid/135998/DD/ACT/ME) nijesu prihvatljivi podnosioci zahtjeva za ovaj konkurs.

Za prijavu na konkurs je potrebno popuniti:  Od podnosilaca se traži da dostave ispunjen prijavni paket, kojeg čine: Prijavni formular, Prijedlog budžeta i Matrica logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pročitati Vodič u kojem se mogu naći informacije o uslovima za prijavu i detaljnom opisu aktivnosti koje će biti podržane ovim konkursom. Sve informacije i formulari za prijavu nalaze se na sajtovima NVO CeMI i partnera NVO CEDEM: www.cemi.org.mehttps://www.cedem.me/en/.

Projekat – Reforma pravosuđa: Unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa

Broj ugovora 2017/388-367

 

CORRIGENDUM

KONKURSA

za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama sa ciljem davanja podrške dostizanju većeg nivoa demokratije i vladavine prava u Crnoj Gori, sa fokusom na reformu pravosuđa.

U okviru konkursa za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama sa ciljem davanja podrške dostizanju većeg nivoa demokratije i vladavine prava u Crnoj Gori, sa fokusom na reformu pravosuđa, koji je raspisao Centar za monitoring i istraživanje CeMI  u partnerstvu sa  Centrom za demokratiju i ljudska prava CEDEM tekst se mijenja na sljedeći način:

Umjesto:

  • Prijedloge projekata vrijednosti od 5.000,00 eura do 8.000,00 eura možete dostaviti najkasnije do 20. oktobra 2018. godine (23:59h).

Stoji:

  • Prijedloge projekata vrijednosti od 5.000,00 eura do 8.000,00 eura možete dostaviti najkasnije do 20. novembra 2018. godine (23:59h).

 

U okviru sekcije 5.11. Rok za podnošenje prijedloga projekata Vodiča za podnosioce prijedloge projekta, tekst se mijenja na sljedeći način:

Umjesto:

  • Rok za predaju prijedloga projekata je 20. oktobar 2018. godine do 23:59. Prijave predate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje. Za potvrdu vremena predaje prijedloga projekata koristiće se vrijeme prijema emaila i vrijeme slanja poštom, na osnovu pečata iskazanog na koverti.

Stoji:

  • Rok za predaju prijedloga projekata je 20. novembar 2018. godine do 23:59. Prijave predate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje. Za potvrdu vremena predaje prijedloga projekata koristiće se vrijeme prijema emaila i vrijeme slanja poštom, na osnovu pečata iskazanog na koverti.

 

U okviru Prijavnog formulara, tekst se mijenja na sljedeći način:

Umjesto:

  • Rok za podnošenje prijava: 20. oktobar 2018. Prijave MORAJU biti poslate na email mikroprojekti@cemi.org.me do 20. oktobra 2018. a štampane verzije na adresu: NVO Centar za monitoring i istraživanje, Bulevar Josipa Broza Tita 23/a, 81 000 Podgorica, u skladu sa instrukcijama iz Vodiča.

Stoji:

  • Rok za podnošenje prijava: 20. novembar 2018. Prijave MORAJU biti poslate na email mikroprojekti@cemi.org.me do 20. novembar 2018. a štampane verzije na adresu: NVO Centar za monitoring i istraživanje, Bulevar Josipa Broza Tita 23/a, 81 000 Podgorica, u skladu sa instrukcijama iz Vodiča.

Uz korigendum se prilažu sljedeći dokumenti: