CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Referendum u Crnoj Gori 2006. godine

07. Jan. 2017. u publikacije

“REFERENDUM U CRNOJ GORI 2006. GODINE”
Autori: prof. dr Srđan Darmanović, prof. dr Veselin Pavićević, Kubo Keiichi, dr Miloš Bešic, Olivera Komar, Zlatko Vujović, Pavle Gegaj

Publikacija “Referendum u Crnoj Gori 2006. godine” nastala je kao jedan od rezultata projekta “Građansko nadgledanje Referenduma o državno-pravnom statusu Crne Gore” koje je sproveo Centar za monitoring– CeMI.

Publikacija je pripremljena sa ciljem da se objedini sva relevantna građa i informacije u vezi sa Referendumom, kako bi se ponudila čitaocu i istraživacu koji će se baviti ovom temom. Autori određenih segmenata su relevantna imena u tretiranim oblastima. Radi cjelovitosti građe, u vidu priloga dodati su konačni rezultati Referenduma, konačni CeMI-jev izvještaj koji sadrži finalne zaključke o nadgledanju referendumske procedure, Zakon o referendumu o državno pravnom statusu Republike Crne Gore i Mišljenje Venecijanske komisije o usklađenosti pozitivnog crnogorskog zakonodavstva koje se tiče organizacije referenduma sa primjenjivim međunarodnim standardima.

Projekat “Građansko nadgledanje Referenduma o državno-pravnom statusu Crne Gore” Centar za monitoring je sproveo zahvaljujući donaciji Norveške narodne pomoci (NPA), Fondacije Instituta za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora, (FOSI ROM), Ambasade Švajcarske i Ambasade Finske.