CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Rezultati konkursa za dodjelu malih grantova iz oblasti vladavine prava

12. Sep. 2019. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje CeMI u partnerstvu sa Centrom za demokratiju i ljudska prava CEDEM i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa u okviru projekta “Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinese integritetu pravosuđa” je raspisao konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama u oblasti vladavine prava.

Primljeno je tri prijave i sve su prošle administrativnu provjeru. Nakon bodovanja, projektna aplikacija Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore je izabrana za finansiranje. Ukupna vrijednost traženih sredstva za odobrene projekte je 7,999.60€. U prilogu možete pronaći Rezultate konkursa.

Projekat “Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinese integritetu pravosuđa” je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kroz program pretpristupne podrške (IPA) i Ministarstva javne uprave."