CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Rezultati konkursa za mini grantove iz oblasti vladavine prava

09. Apr. 2019. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje CeMI u partnerstvu sa Centrom za demokratiju i ljudska prava CEDEM u okviru projekta “Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinese integritetu pravosuđa” je raspisao konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama u oblasti vladavine prava.

Primljeno je četiri prijave, od kojih jedna nije ispunila tehničke uslove da bi, nakon bodovanja, tri projektne aplikacije bile izabrane za finansiranje. Ukupna vrijednost traženih sredstva za odobrene projekte je 23,895.00€.. U prilogu možete pronaći Rezultate konkursa.

Projekat “Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinese integritetu pravosuđa” je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kroz program pretpristupne podrške (IPA).