CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Studija "Administrativna istraga u borbi protiv korupcije"

06. Jan. 2017. u publikacije

Na pragu otvaranja dva najteža i najzahtjevnija pregovaračka poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji, Crna Gora i dalje nosi teret negativnih ocjena u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. U Izvještaju o napretku Crne Gore, možemo vidjeti da je jačanje antikorupcijskih politika i institucija za njihovu implementaciju neophodno. U izvještaju se navodi da kontrolna funkcija institucija koje kontrolišu finansiranje političkih partija i konflikt interesa mora biti ojačana, kao i da mora biti uspostavljen kontinuitet i vidljiv napredak u istragama, procesuiranju i sankcionisanju slučajeva korupcije, uključujući i one na visokom nivou. Istaknuto je i da mogućnost finansijskih istraga nije u potpunosti iskorištena, da institucijama koje se bave borbom protiv korupcije nedostaje proaktivni pristup, posebno u slučajevima koji uključuju visoke javne funkcionere.