CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Vodič za poslodavce - Prava i uključivanje LGBTI osoba na tržištu rada

25. Nov. 2022. u publikacije

Širom svijeta, a nažalost i u Crnoj Gori, lezbejke, gej, biseksualne, transrodne i interpolne (LGBTI) osobe suočavaju se sa sistemskom stigmom i diskriminacijom u skoro svim aspektima svog života. Otežan im je pristup zapošljavanju, obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti. Meta su napada isključivo zbog svog rodnog izražavanja, percipirane ili stvarne i javno izražene seksualne orijentacije. Diskriminacija i uznemiravanje LGBTI osoba u radu i pri zapošljavanju dokumentovano je od strane velikog broja izvora, a višestruko je potvrđen negativan uticaj ovih pojava na zdravlje i blagostanje zaposlenih, te na smanjenje posveć enosti i zadovoljstva poslom. U cijelom ciklusu, od zapošljavanja do evaluacije učinka, te razvoja karijere LGBTI osobe se suočavaju sa preprekama za dostojanstven rad koje rezultiraju socijalnom isključenošć u, siromaštvom, ali i lošim zdravstvenim stanjem. LGB osobe često doživljavaju diskriminaciju na radnom mjestu koja uključuje niže prihode i manje beneficija za rad u poređenju sa svojim kolegama. Trans osobe diskriminacija često sprječava da pristupe formalnom zaposlenju, te ih gura u prostore koji ne poznaju radne uslove po poznatim i priznatim standardima, dok interpolne osobe doživljavaju marginalizaciju samim tim što su izostavljene iz zakona i politika koje štite od diskriminacije pri zapošljavanju.

Cilj ovog vodiča nije samo predstavljanje različitih oblika i načina diskriminacije LGBTI osoba na tržištu rada u Crnoj Gori, te definisanje pravnih mehanizama zaštite LGBTI osoba na radu, već i upoznavanje poslodavaca/ki sa najboljim praksama prilikom zapošljavanja LGBTI osoba, te i načina koji će osigurati potpuno prepoznavanje važnosti i upotrebu principa uključivanja i poštovanja različitosti u procesu zapošljavanja, rada i funkcionisanja na poslu.

U decembru 2021. godine Centar za monitoring i istraživanje (CeMi) započeo je realizaciju projekta „Doprinos inkluziji LGBTI osoba na tržištu rada“ uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava sa opštim ciljem da doprinese povećanju nivoa poštovanja ljudskih prava pripadnika LGBTI populacije u Crnoj Gori. Navedeni cilj će biti postignut ostvarivanjem specifičnog cilja projekta koji se ogleda kroz smanjenje stepena diskriminacije LGBTI osoba u zapošljavanju, kroz sprovođenje istraživanja o položaju LGBTI populacije na tržištu rada, izradu vodiča za zaštitu od diskriminacije LGBTI osoba na tržištu rada, baziran na primjerima dobre prakse zemalja EU, te organizovanje edukativnih sastanaka i prezentacija, i sprovođenje kampanje podizanja svijesti o položaju i pravima LGBTI osoba sa posebnim akcentom na pravima LGBTI osoba na tržištu rada.

Ovaj vodič jedna je od njegovih glavnih aktivnosti.