CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Borba protiv korupcije u zdravstenom sistemu Crne Gore

Centar za monitoring i istraživanje CEMI je, u decembru 2012. godine, počeo sa implementacijom projekta „Suzbijanje korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore“, koji podržava  Ambasada SDR Njemačke u Podgorici. Ovo je prva inicijativa civilnog sektora da se otvori pitanje korupcije u zdravstvu u Crnoj Gori,  a uključiće sve zainteresovane aktere, donosioce odluka, civilno društvo i medije. Smatramo da korupcija u zdravstvenom sistemu Crne Gore povećava cijenu zdravstvenih usluga, smanjuje dostupnost zdravstvene zaštite, šteti i državnom budžetu i pravima pacijenata u Crnoj Gori. Ovaj projekat će pokrenuti niz aktivnosti usmjerenih na otkrivanje uzroka, raširenosti i posljedica korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore, kao i na definisanje mjera koje je potrebno preduzeti za efektivno suzbijanje ove pojave. Izvještaj o sprovođenju strateških dokumenata za smanjenje korupcije u zdravstvu