CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Borba protiv nečovječnog postupanja i jačanje primjene implementacije evropske sudske prakse na nacionalnom nivou