CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u jugoistočnoj Evropi: Izgradnja kapaciteta za zagovaranje zasnovano na dokazima, uticaj na politike i angažovanje građana (SELDI.net)

Saradnjom na regionalnom nivou projektom se nastoji ojačati participativnu demokratiju i proces približavanja EU kroz konsolidaciju i jačanje uticaja angažovanja civilnog društva u kreiranju politika i reformskim procesima u regionu Zapadnog Balkana u oblasti borbe protiv korupcije, vladavine prava i dobrog upravljanja .

U skladu sa ciljevima, projekat ima sledeće ciljeve: 1. Ojačane kapacitete OCD i mogućnosti angažovanja za poboljšanu regionalnu saradnju, na nacionalnom i lokalnom nivou, u antikorupcijskoj politici i donošenju odluka; 2. Angažovanje građana i aktivizam građana kako bi se na miran način izvršio pritisak na vlade za nastavak antikorupcijskih reformi; 3. Uspostavljen profesionalni radni dijalog sa kreatorima politike na nacionalnom, regionalnom i nivou EU. Reforme politika i osmišljene društvene inovacije u oblasti borbe protiv korupcije kroz zagovaranje zasnovano na dokazima i podizanje svijesti; 4. Poboljšan domet i angažovanje kroz pojačano korišćenje društvenih medija; 5. Identifikovane i iskorišćene prelomne tačke za suočavanje sa zajedničkim izazovima u oblasti prevencije i krivičnog gonjenja korupcije pozivanjem lidera i institucija na odgovornost i praćenjem viktimizacije korupcije i ranjivosti države; 6. Intenzivirana regionalna saradnja OCD, dijalog i sinergije između tematskih mreža za postizanje uticaja na političku i pravosudnu korupciju u regionu.

Projekat je dio regionalnog projekta koji CeMI sprovodi kroz program koji je pokrenuo Centar za međunarodnu kooperaciju iz Sjeverne Makedonije, u partnerstvu sa Centrom za demokratske studije (Bugarska), Centar za ekonomska istraživanja (Albanija), Centar za savremenu politiku (Srbija), Centar za civilne inicijative (Bosna i Hercegovina), Organizacija za demokratiju, borbu protiv korupcije i dostojanstvo COHU (Kosovo). Projekat je finansijski podržan od strane Delegacije Evropske unije.