CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Doprinos povećanju ženskog političkog aktivizma u Crnoj Gori

Projektom “Doprinos povećanju ženskog političkog aktivima u Crnoj Gori” se teži doprinijeti većem stepenu političkog aktivizma žena, jačanju rodne ravnopravnosti i unaprjeđenju položaja žena u Crnoj Gori. CeMI već nekoliko godina u kontinuitetu nastoji dati doprinos rodnoj ravnopravnosti u Crnoj Gori, te ovaj projekat predstavlja nadogradnju na prethodne aktivnosti i projekte koje je CeMI sproveo u cilju dostizanja rodne ravnopravnosti, sprovodeći rodno odgovorni monitoring online sadržaja, u cilju davanja doprinosa stvaranju bezbjednijeg online prostora za žene i smanjenja digitalnog nasilja nad ženama.

Nizom projektnih aktivnosti će biti osnaženi mehanizmi za stvaranje bezbjednijeg online prostora za žene u javnom i političkom životu Crne Gore, kao i povećan stepen svijesti javnosti o značaju uključivanja žena u proces odlučivanja.

Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.