CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Doprinos razvoju i unapređenju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori

Opšti cil projekta "Doprinos razvoju i unapređenju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori" jeste zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava. Ostvarenje značajnog doprinosa ovom cilju će biti postignuto kroz ispunjavanje posebnih ciljeva projekta koji se tiču osnaživanja preduslova za zajednički život i ravnopravnost svih građana, kao i veće i aktivnije uloge pripadnika manjinskih naroda u vođenju i kreiranju javnih politika i privatnom sektoru u Crnoj Gori.

Projektne aktivnosti koje će biti usmjerene na cjelokupnu javnost će uticati na smanjenje stepena distance prema pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica što će za direktan rezultat imati ostvarenje ravnopravnosti i dati preduslov za zajednički život i jednakost svih građana. U okviru projekta, pripadnici manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica kao jedan od ključnih i krajnjih korisnika ovog projekta će različitim aktivnostima biti obučeni i osnaženi na aktivnije učešće i zauzimanje veće uloge na pozicijama u javnom i privatnom sektoru u državi. Osim toga, ono što će takođe doprinijeti održivosti i biti značajan doprinos daljim politikama poštovanja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica jeste mreža o saradnji koja će biti ostavrena kroz ovaj projekat.