CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Jačanje think-tank kapaciteta u borbi protiv korupcije

Ovaj projekat je podržan od Fondacije za otvoreno društvo – Think Tank Fonda iz Budimšpešte. Cilj projekta je da pruži podršku u daljem razvoju i jačanju kapaciteta Centra za monitoring i istraživanje u sferi izrade prijedloga javnih praktičnih politika i zastupanju na bazi činjenica.

Projekat se sastoji iz niza aktivnosti usmjerenih na jačanje profesionalnih kapaciteta Odjeljenja za istraživanje javnih politika, kao i na resistematizaciju stukture CeMI-ja i inoviranje strateških dokumenata na osnovu kojih funkcioniše naša organizacija.

U okviru projekta formiran je i Istraživački odbor CeMI-ja, koji čine:Drago Kos, član međunarodne Komisije za borbu protiv korupcije u Avganistanu i predsjednik OECD-ove radne grupe za borbu protiv podmićivanja; Marijana Trivunović – međunarodni ekspert za borbu protiv korupcije i konsultant za OSI; Drino Galičić – saradnik na Univerzitetu u Graz-u i kosultant iz oblasti metodologije za brojne međunarodne organizacije. Ovaj odbor će obezbjeđivati stručnu podršku Odjeljenju za istraživanje javnih politika u procesu istraživanja i pripreme prijedloga politika.