CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Online suđenje - put ka efikasnom pravosuđu

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) realizuje projekat pod nazivom ‘’Online suđenja – Put ka efikasnom pravosuđu'', koji je finansijski podržan od strane Balkanskog fonda za demokratiju, projekta Njemačkog Maršal Fonda u SAD-u i Agencije SAD-a za međunarodni razvoj (USAID).

Projektom se želi doprinijeti stvaranju okruženja neophodnog za uvođenje online suđenja u Crnoj Gori, u cilju rješavanja dugogodišnjih problema s efikasnošću pravosuđa, koji su dodatno pogoršani pandemijom virusa COVID-19.

Na bazi prethodnog iskustva i ostvarene saradnje sa pravosudnim institucijama u Crnoj Gori CeMI projektnim aktivnostima želi ključnim stakeholderima obezbijediti set preporuka za legislativne i proceduralne promjene neophodne za uvođenje online suđenja, kao i edukovati članove pravosuđa o benefitima online suđenja.                                                                                                                                         

Ovo će biti postignuto kroz kreiranje sveobuhvatne studije koja će sadržati analizu sadašnjeg sistema u poređenju sa novim rješenjima, kao i  komparativnu analizu dobre prakse u zemljama Evropske unije u kojima je pravni okvir za održavanje remote saslušanja već implementiran ili se sprovodi u praksi.

Implementacijom ovog projekta CeMI želi napraviti prvi korak ka uvođenju ovog, ne samo neophodnog već i neizbježnog, koncepta kao rješenja za neke od postojećih problema u crnogorskom pravosudnom sistemu.