CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana