CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Analiza efekata antikorupcijskih politika u Crnoj Gori 2012/2013 - Preporuke za poboljšanje

06. Jan. 2017. u publikacije

Ova studija je podijeljena u tri dijela: politička korupcija, ekonomska korupcija i sprečavanje korupcije i integritet. Pojmom politička korupcija, u kontekstu ove studije, mislimo na zloupotrebu političke funkcije za ličnu dobit. U ovoj oblasti koncentrišemo se na politike koje regulišu oblasti finansiranja političkih partija, sukob interesa i kontrolne mehanizme koje koristi Skupština Crne Gore za sprječavanje korupcije. Drugi dio je posvećen ekonomskoj korupciji, tj. korupcija u procesu stvarnaja i izvršenju državnog budžeta. U ovom dijelu obradili smo oblasti javnih finansija, državne imovine, javnih nabavki i tržište hartija od vrijednosti. U trećem dijelu ocijenili smo preventivne mehanizme i mehanizme za građenje integriteta, kao što su slobodan pristup informacijama, zaštita od zviždača, etički kodeksi i planovi integriteta. U svakoj od ovih oblasti analizirali smo karakteristike institucionalnog i pravnog okvira, tojest institucionalne i zakonske promjene koje su se dogodile u protekloj godini, rezultate ovih promjena i uočene nedostatke u njihovoj implementaciji. Na taj način kvalitativno smo ocijenili stepen ispunjenja preporuka Akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i identifikovali smo ključne prepreke za uspješno sprječavanje i smanjenje korupcije. U okviru svake od ovih oblasti dali smo niz preporuka, koje obuhvataju konkretne intervencije na zakonskom ili institucionalnom okviru ili dosledniju implementaciju postojećih mehanizama.