CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Antikorupcijske politike na lokalnom nivou i šta pokazuje rendgen?

24. Jan. 2020. u publikacije

Crnogorsko društvo je prožeto korupcijom, po dubini i širini, svih oblika i nivoa vlasti što značajno otežava uspostavljanje funkcionalne vladavine prava, a posljedično i demokratizacije društva. To notiraju i brojni relevantni izvještaji međunarodnih i nacionalnih organizacija, a posebno je važno istaći da i EU, sa zabrinutošću, na ovo pitanje osvrće u svojim dokumentima koji se odnose na dinamiku i kvalitet pristupnih pregovora. U Izvještaju o Crnoj Gori za 2019. godinu, Evropska komisija konstatuje da je „tokom izvještajnog perioda došlo do određenog napretka. Međutim, korupcija je rasprostranjena u mnogim oblastima i dalje izaziva zabrinutost. Stoga, treba posebno insistirati na jačanju svijesti o neophodnosti sprječavanja korupcije i borbe protiv korupcije kako bi se ovaj problem adekvatno adresirao.

Borba protiv korupcije zahtijeva uključenje svih aktera, ali i fokusiranost na određene oblasti radi efikasnijeg ukazivanja na uzroke i moguća rješenja. Jedna od tih oblasti je i borba protiv korupcije na lokalnom nivou. Lokalne samouprave su prvi i direktni pružoci usluga građanima, a ostaju podložne koruptivnom ponašanju, poput partijskog zapošljavanja, nepotizma i brojnih drugih zloupotreba. To ih ne čini jedinstvenim ili izolovanim slučajevima, već dijelom ogledala ukupnog stanja u državi.

Projekat Smjestimo korupciju u muzej! predstavlja nastavak napora koje Centar za građansko obrazovanje (CGO) ulaže u cilju smanjenja korupcije na lokalnom nivou. Opšti cilj ovog projekta je davanje doprinosa unaprijeđenju kvaliteta procesa EU integracija u Crnoj Gori kroz jačanje vladavine prava. Specifični ciljevi se fokusiraju na smanjenje korupcije na lokalnom nivou i na povećanje uključenost građana i građanki Crne Gore u borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Prethodni programi Misli lokalno – djeluj lokalno! – borba protiv korupcije na lokalnom nivou i Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija! su dio višegodišnjeg praćenja politika i mehanizama za sprječavanje i suzbijanje korupcije na lokalnom nivou, mapiranja područja koja su podložna korupciji, jačanja kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva da doprinesu borbi i spriječavanju korupcije, a samim tim i ohrabrivanja građana na ličnu akciju.

U borbi protiv sistemske korupcije najveću odgovornost nose oni koji imaju najveća ovlašćenja. To znači da, pored lokalnih samouprava, značajnu odgovornost za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou ima i Vlada, koja je preuzimajući brojne nadležnosti lokalnih samouprava preuzela i tu odgovornost. Naši nalazi ukazuju da nema adekvatnih mehanizama kontrole čime se dovodi u pitanje posvećenost lokalnih samouprava, ali i Vlade, da se bave borbom protiv korupcije na valjan način. Dodatno, ne identifikuje se ni otvorenost ka stvaranju novog sistema koji bi kroz procjenu realnih potreba svake lokalne samouprave zasebno i uvođenje posljedičnih mjera vodio mjerljivom i suštinskom napretka u ovoj oblasti.

Ovaj drugi godišnji izvještaj teži da pruži ažurirani pogled na okvir i prakse lokalnih samouprava kad je riječ o pitanjima integriteta, transparentnosti, primjene antkoruptivnih mjera, načina finansijskog upravljanja, ali i pristupa pravosuđa, primarno Tužilaštva, u odnosu na evidentirane nezakonitosti.

Izvještaj Antikorupcije politike na lokalnom nivou i šta pokazuje rendgen? nastao je u okviru projekta Smjestimo korupciju u muzej! koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) iz Podgorice, NVO Bonum iz Pljevalja, NVO UL Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije i Ministarstvom javne uprave. Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.