CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Građani putem aplikacije “Zabranjeno pušenje!” brzo i lako da prijave kršenje Zakona

28. Dec. 2023. u novosti

 Iz Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) pozvali su građane da putem aplikacije “Zabranjeno pušenje!”, prijave slučajeve kršenja Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, a najveći broj do sad pristiglih prijava, odnosi se na konkretne ugostiteljske objekte i institucije.

To je saopšteno na pres konferenciji koju je organizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) povodom predstavljanja te aplikacije, koju smo razvili u saradnji sa nevladinom organizacijom Juventas, uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije.

Predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja Zlatko Vujović kazao je da su aplikaciju razvili podstaknuti ranijim iskustvom sa aplikacijama koje su imale za cilj da uključe građane u kontrolu određenih problema u društvu, kao što su izborne nepravilnosti, korupcija u zdravstvu, prava pacijenata.

„Aplikacija, koja je dostupna putem veb sajtova www.zabranjenopusenje.me i www.disislobodno.me, kao i za korisnike Android operativnog sistema u Google play prodavnici, omogućava građanima koji su u posjedu informacija, da na jednostavan način prijave kršenje Zakona putem ove aplikacije“, naveo je Vujović.

Pojasnio je da građani, nakon što pristupe veb sajtu, izaberu grad i lokaciju na kojoj je primjećeno kršenje Zakona, a u komentaru kratko opišu kršenje zakona.

"Osim toga, aplikacija nudi mogućnost slanja fotografija, audio snimaka i drugih dokaza koji potvrđuju slučajeve konzumacije duvanskih proizvoda na nedozvoljenim mjestima, s tim što oni neće biti javno dostupni, za razliku od prijave, da se ne bi kršili određeni zakonski propisi. Građani će putem aplikacije moći da prate reakciju inspekcijskih organa i status same prijave“, kazao je Vujović. 

Ukazao je da je u jednom periodu primjena tog Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda bila veoma efikasna, jer su bile propisane i zaprijećene veoma visoke kazne kako za vlasnike ugostiteljskih objekata, tako i za one koji konzumiraju duvanske proizvode.

„Međutim, sada smo svjedoci da se ovaj Zakon gotovo ne primjenjuje, kao i da je veoma ekstezivno kršenje propisa koji su regulisani tim aktom. Zbog toga želimo zajedno sa građanima da spriječimo dalje kršenje ovog Zakona“, rekao je Vujović.

Šef Pravnog odjeljenja CeMI-ja, Vladmir Simonović, kazao je da su putem aplikacije od 22. do 27. decembra primili 49 prijava građana,.

„To ukazuje sa jedne strane na visok stepen angažovanosti naših građana u borbi za život u zdravijem okruženju, ali sa druge strane i na visok stepen nepoštovanja zakonskih propisa kojima se zabranjuje upotreba duvanskih proizvoda u zatvorenom prostoru“, naveo je Simonović.

Ukazao je da je najveći broj prijava, njih 15, stigao iz Podgorice, nako čega slijede Pljevlja sa devet prijava, Nikšić sa sedam, Rožaje sa pet, Budva sa tri, dok su po dvije prijave zabilježene iz Cetinja, Herceg Novog i Kolašina, a po jedna iz Bijelog Polja, Danilovgrada, Tivta i Ulcinja.

„Zanimljivo je da se od ukupnog broja prijava, 40 odnosi na upotrebu duvanskih proizvoda u konkretnim ugostiteljskim objektima. To pokazuje da je, kao sto smo mogli i pretpostaviti, većina prekršaja fokusirana na ugostiteljske objekte. Ove prijave, zapravo se odnose na 48 ugostiteljskih objekata, jer su neki građani u jednoj prijavi prijavili više lokala. Takođe, neki ugostiteljski objekti su prijavljeni više puta“, rekao je Simonović.

Prema njegovim riječima, devet prijava odnosi se na državne organe, organe lokalne samouprave i javna preduzeća, navodeći da to ukazuje na potrebu za jačanjem svijesti o značaju poštovanja zakona među svim institucijama.

„Želim da skrenem pažnju i na to da su neki građani u svojim prijavama navodili da se zakon krši u skoro svim ili čak svim ugostiteljskim objektima u njihovim gradovima.  Ohrabrio bih građane da svoje prijave učine što konkretnijim, kako bi nadležni organi mogli postupati po njima“, istakao je Simonović.  

Pojasnio je da su detaljni podaci i specifične informacije su od suštinskog  značaja za efikasnu kontrolu inspekcijskih organa i za utvrđivanje i sankcionisanje konkretnih slučajeva kršenja zakona.

„Ovom prilikom još jednom pozivam sve građane da preuzmu aplikaciju Zabranjeno pušenje sa Google Play Store-a ili da istoj pristupe putem veb servisa www.zabranjenopusenje.me ili www.disislobodno.me“, kazao je Simonović.