CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Policy brief "Prava pacijenata sa invaliditetom"

11. Jul. 2017. u publikacije

Pravo na zdravstvenu zaštitu i standard života koji omogućava očuvanje zdravlja su osnovna ljudska prava neodvojiva od ljudskog dostojanstva. Zbog toga je jedan od najvažnijih oblasti djelovanja svake države objezbjeđivanje adekvatne, efikasne i pristupačne zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Nivo dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenog sistema različitim marginalizovanim grupama i njegova sposobnost da zadovolji njihove specifične potrebe odražava stepen razvijenosti svake države i njenu posvećenost ostvarivanju Ljudskog dostojavanstva i ljudskih prava njenih građana/ki.

Za osobe s invaliditetom (u daljem tekstu: OSI) mogućnost ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje je od posebnog značaja, kako zbog sprečavanja progresije oštećenja i održavanja zadovoljavajućeg nivoa zdravlja, tako i zbog ostvarivanja drugih prava uslovljenih ovim pravima, kao npr. prava na ličnu pokretljivost, rehabilitaciju i habilitaciju. Dugogodišnja primjena bio-medicinskog i funkcionalnog pristupa invaliditetu u mnogim zemljama je, uključujući i Crnu Goru, prouzrokovala neadekvatan pristup zdravstvenog sistema potrebama i pravima OSI. Naime, i dalje je u Crnoj Gori naročito kod zdravstvenih radnika/ca, prisutno mišljenje da najvažniji cilj u pogledu na život OSI treba da bude potpuno ili makar djelimilčno izliječenje. Kako je ovaj cilj nedostižan jer je nerealan, zdravstveni sistem “diže ruke” od OSI, koje smatra “beznadežnim, neizlječivim slučajevima”.

S obzirom na veoma rijetke slučajeve odstupanja od ovakvih stavova u zdravstvenom sistemu Crne Gore, i same OSI i njihove porodice nerijetko izgrade ovakav stav o zdravstvenom stanju ove populacije.

Navedena situacija u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje OSI u Crnoj Gori nas je podstakla da, u okviru partnerskog projekta s Centrom za monitoring i istrazivanje (CeMI) “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori - Osvajanje povjerenje građana”, kojeg finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, sprovedemo analizu pravnog okvira i na to dodamo rezultate ranijih istraživanja s OSI i članovima/cama njihovih porodica kroz šest fokus grupa u pet crnogorskih gradova u kojima je učestvovala 61 osoba.

Sažetak rezultata, analiza i istraživanje su predstavljeni u ovom Policy brief-u, kao instrument za javno zastupanje unapređenja u ovoj oblasti.