CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Ka efikasnosti pravosuđa - unaprjeđenje razvoja profesija u vezi sa crnogorskim pravosuđem