CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ!

Projekat “Smjestimo korupciju u muzej!” je sproveo CGO u partnerstvu sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevalja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije.

Opšti cilj projekta bio je da doprinese poboljšanju kvaliteta procesa evropskih integracija u Crnoj Gori, jačanjem vladavine prava, dok su specifični ciljevi bili da pomognu u smanjenju korupcije i da ojačaju učešće građana u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou u Crnoj Gori. Direktne ciljne grupe u okviru ovog projekta bile su crnogorske organizacije civilnog društva, dok su indirektne ciljne grupe vlasti 23 crnogorske opštine, Agencija za spriječavanje korupcije i Vrhovno državno tužilaštvo.

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori i Ministarstva javne uprave.