CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

U PRAVO VRIJEME - Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture

Projekat “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” realizuju nevladine organizacije Juventas, Help – Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istraživanje – CeMi, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide uz podršku Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) a kofinansira Ministarstvo javne uprave. Projektom se daje direktna finansijska i mentorska podrška nevladinim organizacijama i neformalnim grupama koje djeluju kao zaštitnice ljudskih prava u svim dijelovima Crne Gore. Ovim projektom će biti realizovan niz aktivnosti zagovaranja i jačanja kapaciteta koje imaju za cilj da doprinesu boljem političkom okruženju za rad OCD aktivnih u ovim oblastima, kao i da doprinesu izgradnji partnerstva na lokalnom nivou, što će sve dovesti do širenja prostora za aktivnosti civilnog društva.