CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Zastupanje zasnovano na činjenicama: poboljšanje zastupljenosti manjina u Parlamentu

Crna Gora je mulietnička država u kojoj manjine čine značajan dio stanovništva. Prema popisu iz 2003. godine, 43 procenta od ukupnog stanovništva čine Crnogorci, 32 procenta Srbi, 8 procenta Bosanci, 5 procenata Albanci, 4 procenta Muslimani, 1 procenat Hrvati i 7 procenata ostale manjinske grupe. Ovakav dekografski sastav ukazuje na potrebu adekvatnog učešća manjina u predstavničkim tijelima u Crnoj Gori. Veliko, i nažalosti i dalje neriješeno pitanje u crnogorskom društvu se odnosi na usvajanje novih zakonskih rješenja koja bi omogućila adekvatnu zastupljenost manjina u nacionalnom Parlamentu. CEMI ovim projektom želi da istraži sve postojeće modele zastupljenosti manjina unacionalnim Parlamentima, kao i da u skladu sa specifičnostima prilika u Crnoj Gori, ponudi donosiocima odluka najprimjerenije riješenje.

Projekat se realizuje u tri faze, i to kroz sprovođenje istraživanja u odnosnoj oblasti, pripremu i pisanje studije koja će sadržati prijedlog riješenja problema zastupljenosti manjina, kao i javno zastupanje tog riješenja. 

Faza istraživanja se sastoji od komparativne analize modela zastupljenosti manjina u regionu i u Evropi, kao i sprovođenje kvalitativnog istraživanja na terenu putem dubinskih intervjua i fokus grupa. Ispitivanje i upoređivanje modela zastupljenosti manjina u Parlamentu će pomoći u kreiranju najpogodnije opcije za Crnu Goru. Istraživanjem će biti obuhvaćeni i članovi Savjeta manjina u Crnoj Gori, članovi političkih partija manjina, članovi manjinskih civilnih organizacija i članovi političkih partija.

Priprema i pisanje studije - Istraživački tim će kreirati studiju koja će biti utemeljena na sprovedenom istraživanju i koja će donosiocima odluka u Crnoj Gori ponuditi najbolji model za rješavanje pitanja zastupljenosti manjina u Parlamentu.

Distribucija studije i zastupanje ponuđenog riješenja – CEMI će predstaviti svoju studiju na panel diskusiji kojoj će prisustvovati eksperti iz regionalnih think tank organizacija koje se bave pitanjima manjina i koji će dati svoje mišljenje i komentare na predloženo rješenje. Panel diskusiji će istovremeno prisustvovati i donosioci odluka u Crnoj Gori.

Projekat je finansiran od strane Evropskog fonda za Balkan.