CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Press clipping 2018

27. Apr. 2021. u media

24.1.2018_Dnevne novine_Istraživanje o povjerenju građana u pravosudni sistem CG

25.1.2018._ND Vijesti_Istraživanje o povjerenju građana u pravosudni sistem CG

25.1.2018_Dan_Istraživanje o povjerenju građana u pravosudni sistem CG

25.1.2018_Pobjeda_Istraživanje o povjerenju građana u pravosudni sistem CG

1.2.2018_Dan_Okrugli sto Finansijske istrage u borbi protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori – izazovi i prepreke

1.2.2018_Pobjeda_Finansijske istrage u borbi protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori – izazovi i prepreke

5.2.2018_Dan I_Lokalni izbori Ulcinj

5.2.2018_Dan II_Lokalni izbori Ulcinj

5.2.2018_Dnevne novine I_Lokalni izbori Ulcinj

5.2.2018_Dnevne novine II_Lokalni izbori Ulcinj

5.2.2018_ND Vijesti I_Lokalni izbori Ulcinj

5.2.2018_ND Vijesti II_Lokalni izbori Ulcinj

18.2.2018_Dnevne novine_Lokalni izbori Ulcinj

19. 2.2018_Dan_Lokalni izbori Ulcinj

19. 2.2018_Pobjeda_Lokalni izbori Ulcinj

19.2.2018_ND Vijesti_Lokalni izbori Ulcinj

14.4.2018_ND Vijesti I_Predsjednički izbori

14.4.2018_ND Vijesti II_Predsjednički izbori

15.4.2018_Dan_Predsjednički izbori

15.4.2018_ND Vijesti_Predsjednički izbori

15.4.2018_Pobjeda_Predsjednički izbori

15.4.2018_Pobjeda II_Predsjednički izbori

15.4.2018_Sloboda_Predsjednički izbori

16.4.2018_Dan I_Predsjednički izbori

16.4.2018_Dan II_Predsjednički izbori

16.4.2018_Dan III_Predsjednički izbori

16.4.2018_Pobjeda I_Predsjednički izbori

16.4.2018_Pobjeda II_Predsjednički izbori

16.42018_Večernje Novosti _Predsjednički izbori

17.4.2018_Dnevne novine_Predsjednički izbori

24.4.2018. Dan_Intervju_Zlatko Vujović

27.5.2018_Sloboda_Lokalni izbori

28.5.2018_Dan_Lokalni izbori

28.5.2018_Dan II_Lokalni izbori

28.5.2018_Dan III_Lokalni izbori

28.5.2018_Dan IV_Lokalni izbori

28.5.2018_Dan V_Lokalni izbori

28.5.2018_Dan VI_Lokalni izbori

28.5.2018_ND Vijesti I_Lokalni izbori

28.5.2018_ND Vijesti II_Lokalni izbori

28.5.2018_ND Vijesti III_Lokalni izbori

28.5.2018_ND Vijesti IV_Lokalni izbori

28.5.2018_ND Vijesti V_Lokalni izbori

28.5.2018_Pobjeda I_Lokalni izbori

28.5.2018_Pobjeda II_Lokalni izbori

28.5.2018_Pobjeda III_Lokalni izbori

28.5.2018_Sloboda I_Lokalni izbori

28.5.2018_Sloboda II_Lokalni izbori

28.6.2018_Sloboda_Povjerenje građana u izborni sistem

29.6.2018_Pobjeda_Povjerenje građana u izborni sistem