CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Press clipping 2016

11. Jan. 2017. u media

10.3.2016_Dan_Agencija za sprječavanje korupcije-da li smo spremni

10.3.2016_ND Vijesti_Agencija za sprječavanje korupcije-da li smo spremni

15.3.2016_Dan_Cijena korupcije-analiza efikasnosti antikorupcijskih politika

15.3.2016_Dnevne novine_Cijena korupcije-analiza efikasnosti antikorupcijskih politika

15.3.2016_ND Vijesti_Cijena korupcije – anаliza efikasnosti antikorupcijskih politika

15.3.2016_Pobjeda_Cijena korupcije-analiza efikasnosti antikorupcijskih politika

31.3.2016_ ND Vijesti_Za fer izbore 2016-Politički dijalog i sprovođenje izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori

31.3.2016_Dan_Za fer izbore 2016-Politički dijalog i sprovođenje izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori

31.3.2016_Dnevne novine_Za fer izbore 2016-Politički dijalog i sprovođenje izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori

31.3.2016_Pobjeda_Za fer izbore 2016-Politički dijalog i sprovođenje izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori

12.4.2016_Dan_Budi spreman na EU vrijednosti

13.4.2016_ Dnevne novine_Istraživanje o korupciji u zdravstvu

13.4.2016_ Informer CG_Istraživanje o korupciji u zdravstvu

13.4.2016_Dan_Istraživanje o korupciji u zdravstvu

13.4.2016_ND Vijesti_Istraživanje o korupciji u zdravstvu

13.4.2016_Novosti CG_Istraživanje o korupciji u zdravstvu

13.4.2016_Pobjeda_Istraživanje o korupciji u zdravstvu

6.5.2016_ Pobjeda1_Istraživanje o povjerenju građana u pravosuđe

6.5.2016_ Pobjeda2_Istraživanje o povjerenju građana u pravosuđe

6.5.2016_Dan_Istraživanje o povjerenju građana u pravosuđe

6.5.2016_ND Vijesti1_Istraživanje o povjerenju građana u pravosuđe

6.5.2016_ND Vijesti2_Istraživanje o povjerenju građana u pravosuđe

23.6.2016_Dan_Generalno ispitivanje stavova birača u Crnoj Gori

23.6.2016_Informer CG_Generalno ispitivanje stavova birača u Crnoj Gori

23.6.2016_ND Vijesti_Generalno ispitivanje stavova birača u Crnoj Gori

23.6.2016_Pobjeda_Generalno ispitivanje stavova birača u Crnoj Gori

2.7.2016_ ND Vijesti_Balkanska komparativna studija izbora

12.7.2016_ Pobjeda_Primjena sporazuma о priznanju krivice i odloženog krivičnog gonjenja u praksi pravosudnih institucija u Crnoj Gori

12.7.2016_Dan_Primjena sporazuma о priznanju krivice i odloženog krivičnog gonjenja u praksi pravosudnih institucija u Crnoj Gori

12.7.2016_Dnevne novine_Primjena sporazuma о priznanju krivice i odloženog krivičnog gonjenja u praksi pravosudnih institucija u Crnoj Gori

12.7.2016_ND Vijesti_Primjena sporazuma о priznanju krivice i odloženog krivičnog gonjenja u praksi pravosudnih institucija u Crnoj Gori

19.7.2016_Dan_Tri prava za građane pristup informacijama, savjetovanje i pravna pomoć

19.7.2016_Dnevne novine_Tri prava za građane pristup informacijama, savjetovanje i pravna pomoć

19.7.2016_Pobjeda_ 2_Tri prava za građane pristup informacijama, savjetovanje i pravna pomoć

19.7.2016_Pobjeda_1_Tri prava za građane pristup informacijama, savjetovanje i pravna pomoć

17.8.2016_Dan_CeMI saopštenje

17.8.2016_Dnevne novine_CeMI saopštenje

17.8.2016_ND Vijesti_CeMI saopštenje

20.8.2016_Dnevne_novine_Zlatko Vujović_Analiza

17.8.2016_Pobjeda_CeMI saopštenje

20.8.2016_ND Vijesti_Zlatko Vujović_Analiza

20.8.2016_Pobjeda_Zlatko Vujović_Analiza

22.8.2016_Pobjeda1_Zlatko Vujović_Analiza

22.8.2016_Pobjeda2_Zlatko Vujović_Analiza

23.8.2016_Dnevne novine2_Zlatko Vujović_Analiza

23.8.2016_Dnevne novine1_Zlatko Vujović_Analiza

29.8.2016_Dan_Zlarko Vujović_Analiza

29.8.2016_ND Vijesti_Zlarko Vujović_Analiza

30.8.2016_Zlatko Vujović_Analiza

27.8.2016_Dan_CeMI saopštenje

27.8.2016_Dnevne novine_CeMI saopštenje

27.8.2016_Pobjeda1_CeMI saopštenje

27.8.2016_Pobjeda2_CeMI saopštenje

5.9.2016_ND Vijesti_Zlarko Vujović_Analiza

6.9.2016_Dan_Memorandum sa VDT

6.9.2016_Dnevne novine_Memorandum sa VDT

6.9.2016_Informer CG1_Memorandum sa VDT

6.9.2016_Informer2_Memorandum sa VDT

6.9.2016_ND Vijesti_Memorandum sa VDT

6.9.2016_Novosti CG_Memorandum sa VDT

30.9.2016_Dan_Preliminarni izvještaj izbora 2016

30.9.2016_Informer CG_Preliminarni izvještaj izbora 2016

30.9.2016_Pobjeda_Preliminarni izvještaj izbora 2016

4.10.2016_Dnevne_novine1_Zlatko Vujović_Analiza

4.10.2016_Dnevne_novine2_Zlatko Vujović_Analiza

9.10.2016_CeMI saopštenje

10.10.2016_Novosti CG_CeMI saopštenje

6.10.2016_Dan_CeMI saopštenje

15.10.2016_Dnevne_novine2_CeMI saopštenje

15.10.2016_ND Vijesti_CeMI saopštenje

15.10.2016_Pobjeda_CeMI saopštenje 1

15.10.2016_Dnevne novine1_CeMI saopštenje

18.10.2016_Dan_CeMI rezultati izbora

18.10.2016_Dnevne_novine1_CeMI rezultati izbora

18.10.2016_Dnevne_novine2_CeMI rezultati izbora

18.10.2016_Novosti CG_CeMI rezultati izbora

18.10.2016_Pobjeda_CeMI rezultati izbora

19.10.2016_Dan1_DIK rezultati izbora

19.10.2016_Dan2_DIK rezultati izbora

19.10.2016_ND Vijesti_Predstavljanje izvještaja o preliminarnim zaključcima izbora 2016

19.10.2016_Novosti CG1_Predstavljanje izvještaja o preliminarnim zaključcima izbora 2016

19.10.2016_Novosti CG2_Predstavljanje izvještaja o preliminarnim zaključcima izbora 2016

19.10.2016_Pobjeda_Predstavljanje izvještaja o preliminarnim zaključcima izbora 2016

20.10.2016_Dan_Vlado Dedović_DIK

20.10.2016_Dnevne novine_Vlado Dedović_DIK

20.10.2016_ND Vijesti1_Vlado Dedović_DIK

20.10.2016_ND Vijesti2_Vlado Dedović_DIK

20.10.2016_Novosti CG_Vlado Dedović_DIK

20.10.2016_Pobjeda_Vlado Dedović_DIK

21.10.2016_ND Vijesti1_Zlatko Vujović_Analiza

21.10.2016_ND Vijesti2_Zlatko Vujović_Analiza

24.10.2016_Dnevne novine_CeMI saopštenje

25.10.2016_ND Vijesti_Vlado Dedović_DIK

22.10.2016_Dan_Đuro Stojanović_Analiza

28.10.2016_ND Vijesti_Crna Gora nakon parlamentarnih izbora 2016

28.10.2016_Pobjeda_Crna Gora nakon parlamentarnih izbora 2016

30.10.2016_Dan_Vlado Dedović_DIK

31.10.2016_Dan_Vlado Dedović_DIK

31.10.2016_ND Vijesti_Vlado Dedović_DIK

31.10.2016_Novosti CG_Vlado Dedović_DIK

1.11.2016_ND Vijesti_Vlado Dedović_DIK

1.11.2016_Pobjeda_Zlatko Vujović_Analiza

6.11.2016_Pobjeda1_Đuro Stojanović_Analiza

6.11.2016_Pobjeda2_Đuro Stojanović_Analiza

6.12.2016_Dan_Memorandum sa Vrhovnim sudom

6.12.2016_ND Vijesti_Memorandum sa Vrhovnim sudom

6.12.2016_Pobjeda_Memorandum sa Vrhovnim sudom

13.12.2016_ND Vijesti_Mreža za zaštitu potrošača

13.12.2016_Pobjeda_Mreža za zaštitu potrošača

13.12.2016_Dan_Mreža za zaštitu potrošača

23.12.2016_Dnevne novine_Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori ZAŠTITI.ME

13.12.2016_Dnevne novine_Mreža za zaštitu potrošača