CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Press clipping 2017

09. Jan. 2018. u media

15.2.2017_Dan_Predstavljanje izvještaja o racionalizaciji mreže sudova u Crnoj Gori

15.2_2017_Pobjeda_Predstavljanje izvještaja o racionalizaciji mreže sudova u Crnoj Gori

16.2.2017_Dan_Predstavljanje izvještaja o racionalizaciji mreže sudova u Crnoj Gori

16.2.2017_Pobjeda_Predstavljanje izvještaja o racionalizaciji mreže sudova u Crnoj Gori

28.2.2017_Dan_Predstavljeno istraživanje o prezidencijalizaciji političkih partija u Crnoj Gori

28.2.2017_Pobjeda_Predstavljeno istraživanje o prezidencijalizaciji političkih partija u Crnoj Gori

1.3.2017_Dan_Veb aplikacija za prijavljivanje kršenja prava potrošača

1.3.2017_Dnevne novine_Veb aplikacija za prijavljivanje kršenja prava potrošača

1.3.2017_Vijesti_Veb aplikacija za prijavljivanje kršenja prava potrošača

2.3.2017_Pobjeda_ Razvoj politika za podršku mladima

2.3.2017_Vijesti_ Razvoj politika za podršku mladima

10.3.2017_Dan_Aplikacija zdravo zdravstvo

10.3.2017_Dnevne novine_ Aplikacija zdravo zdravstvo

10.3.2017_Pobjeda_Aplikacija zdravo zdravstvo

10.3.2017_Vijesti_Aplikacija zdravo zdravstvo

25.3.2017_Vijesti_Aplikacija za zaštitu prava potrošača

11.4.2017_Dnevne novine_Servisi za čuvanje podataka

11.4.2017_Pobjeda_Servisi za čuvanje podataka I

11.4.2017_Pobjeda_Servisi za čuvanje podataka II

18.4.2017_ Dnevne novine_Predstavljeno istraživanje o stavovima građana o zdravstvenom sistemu

19.4.2017_Dan_Predstavljeno istraživanje o stavovima građana o zdravstvenom sistemu

19.4.2017_Pobjeda_Predstavljeno istraživanje o stavovima građana o zdravstvenom sistemu I

19.4.2017_Pobjeda_Predstavljeno istraživanje o stavovima građana o zdravstvenom sistemu II

25.4.2017_Dan_Reforma pravosuđa u Crnoj Gori

25.4.2017_Dnevne novine_Reforma pravosuđa u Crnoj Gori

25.4.2017_Vijesti_Reforma pravosuđa u Crnoj Gori-ostvareni rezultati I

25.4.2017_Vijesti_Reforma pravosuđa u Crnoj Gori-ostvareni rezultati II

16.5.2017_Dnevne novine_Javni izvršitelji u Crnoj Gori

16.5.2017_Pobjeda_Javni izvršitelji u Crnoj Gori

16.5.2017_Vijesti_Javni izvršitelji u Crnoj Gori

19.5.2017_Pobjeda_Predstavljen izvještaj o notarijatu u Crnoj Gori

19.5.2017_Vijesti_Predstavljen izvještaj o notarijatu u Crnoj Gori

26.5.2017_Dan_Aplikacija za zaštitu prava potrošača

27.5.2017_Dnevne novine_Sudski vještaci u crnogorskom pravnom sistemu

30.5.2017_Pobjeda_Predstavljeno istraživanja o efikasnosti rada pravosudnog sistema Crne Gore I

30.5.2017_Pobjeda_Predstavljeno istraživanja o efikasnosti rada pravosudnog sistema Crne Gore II

30.5.2017_Vijesti_Predstavljeno istraživanja o efikasnosti rada pravosudnog sistema Crne Gore

8.6.2017_Vijesti_Advokatura u Crnoj Gori- Odbrana po službenoj dužnosti I

8.6.2017_Vijesti_Advokatura u Crnoj Gori- Odbrana po službenoj dužnosti II

9.6.2017_Dan_Advokatura u Crnoj Gori u kontekstu reforme pravosuđa

9.6.2017_Pobjeda_Advokatura u Crnoj Gori u kontekstu reforme pravosuđa

9.6.2017_Vijesti_Advokatura u Crnoj Gori u kontekstu reforme pravosuđa

29.6.2017_Večernje novosti_Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori

29.6.2017_Pobjeda_Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori

29.6.2017_Dnevne novine_Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori

29.6.2017_Dan_Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori

19.7.2017_Pobjeda_Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana

19.7.2017_Dan_Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana

29.9.2017_Dan_Osposobljavanje mladih iz sjevernih opština Crne Gore za tržište rada