CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Borba protiv dezinformacija i online nasilja nad ženama u politici u Crnoj Gori edukacijom žena i kampanjom zagovaranja

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) sprovodi projekat pod nazivom ‘‘Borba protiv dezinformacija i online nasilja nad ženama u politici u Crnoj Gori edukacijom žena i kampanjom zagovaranja’’.

Problem kojim se ovaj projekat bavi je nedovoljna zastupljenost žena u politici u Crnoj Gori sa fokusom na pitanje dezinformacija po rodnoj osnovi, širenje online sadržaja usmjerenih protiv žena u politici koji predstavljaju ozbiljnu prepreku za žene koje se žele baviti javnim životom.

Opšti cilj projekta je doprinos unaprjeđenju rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena u Crnoj Gori. To će se postići realizacijom specifičnog cilja usmjerenog ka jačanju učešća žena u političkom i javnom životu u Crnoj Gori.

CeMI će sprovesti niz aktivnosti kojima će se dugoročno postići sljedeće:

1) Podizanje svijesti javnosti o fenomenu rodnih dezinformacija i online sadržaja usmjerenih protiv žena u politici u Crnoj Gori.

2) Povećan nivo svijesti žena u politici o njihovim digitalnim pravima i načinu reagovanja na online kršenja istih, naročito tokom izbora.

Projektom je predviđena realizacija sljedećih aktivnosti:

· Monitoring društvenih mreža o dezinformacijama i online nasilju and ženama u Crnoj Gori

· Izrada online aplikacije za prijavu dezinformacija i online nasilja nad ženama

· Izrada Live Display-a za vizualizaciju postova na društvenim mrežama u stvarnom vremenu

· Obuke za 50 žena prisutnih u političkom i javnom životu u Crnoj Gori

· Završna konferencija za predstavljanje izvještaja i zagovaranje preporuka

Projekat se sprovodi uz podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI).