CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Jačanje institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori

Nakon izbora novog Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, odnosno Ombudsmana, kao i nakon usvajanja novog zakona o Ombudsmanu i drugih povezanih Zakona i podzakonskih akata, ta institucija će se naći pred mnogobrojnim izazovima. Prema predviđenim zakonskim rješenjima, u bliskoj budućnosti se očekuje proširenje nadležnosti institucije Ombudsmana uvođenjem funkcije Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture u skladu sa Opcionim protokolom i UN Konvencijom protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (CAT).

Usvajanje novih zakonodavnih rješenja se poklapa sa istekom šestogodišnjeg mandata prvog Ombudsmana, što je istovremeno i cjelokupno iskustvo djelovanja te institucije u Crnoj Gori. Ta činjenica je veoma značajna sa aspekta procjene kvaliteta predložene zakonske regulative u odnosu na prethodno iskustvo rada Ombudsmana. Vođeni iskustvom iz prethodnog mandata, prestavnici te institucije će biti u poziciji da prepoznaju nedostatke predložene regulative, kao i da svojim predlozima unaprijede predložena zakonska rješenja u cilju povećanja efikasnosti i kvaliteta.

Uzimajući u obzir navedenu situaciju, CEMI uz podršku misije OEBS-a u Crnoj Gori i pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske Komisije u Podgorici, realizuje projekat koji je posvećen jačanju kapaciteta te institucije.

Opšti cilj projekta se odnosi na pružanje podrške i poboljšanju zaštite ljudskih prava i sloboda u Crnoj Goru jačanjem institucije Obudsmana. Projekat ima tri glavna cilja koja se odnose na poboljšanje ljudskih resursa, administrativnih i tehničkih kapaciteta institucije Ombudsmana; osnaživanje implementacije novog Zakona o Ombudsmanu omogućena u skladu sa međunarodnim i EU standardima i podizanje informisanosti javnosti Crne Gore sa novim zakonom o Ombudsmanu kao i o novim mogućnostima zaštite prava i sloboda.

CEMI-jev saradnik na projektu je misija OEBS-a u Crnoj Gori. OEBS-ova misija ima značajnu ulogu u zaštiti ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, i podržavala je rad institucije Ombudsmana od prvog dana njenog osnivanja. S obzirom na iskustvo i stručnost u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, misija OEBS-a u Crnoj Gori će ima značajnu ulogu u realizaciji projekta.

Projekat finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori.