CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Monitoring društvenih medija Pilot projekat

Ovaj projekat ima za cilj da doprinese riješavanju problema nezadovoljavajućeg metodološkog i zakonskog okvira koji se odnosi na zloupotrebe društvenih medija, posebno usredsređujući se na monitoring online aktivnosti koji sugerišu kršenje pravila političkih kampanja i standarda Facebook zajednice u svjetlu Parlamentarnih izbora 2020. godine u Crnoj Gori.

Opšti cilj projekta je da doprinese ukupnom integritetu izbornih procesa u Crnoj Gori, kako bi se glasačima omogućio informisan izbor. Ostvarenje cilja projekta biće obezbjeđeno postizanjem specifičnog cilja koji stavlja naglasak na povećanje transparentnosti i odgovornosti za aktivnosti i ponašanja na društvenim medijima tokom izbornog perioda, kroz aktivnosti monitoringa koordinisanog neautentičnog ponašanja tokom izborne kampanje.

Ovim projektom Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa Međunarodnom fondacijom za izborne sisteme (IFES) izgradiće sistem monitoringa koristeći CrowdTangle platformu kako bi ispitao na koji način politički i drugi subjekti koriste Facebook i identifikovao dokaze koji ukazuju na kršenja kampanje i standarda Facebook zajednice, strani uticaj, miješanje u izbor birača, te ispitao postoje li naznake koordinisanog neautentičnog ponašanja u odnosu na to kako kandidati i kampanje koriste Facebook. U okviru ovog projekta, IFES i CeMI će, u partnerstvu sa Facebookom, izraditi skalabilni sistem programiranja koji će se stremiti ka širokom cilju donošenja dodatne transparentnosti informacijama na internetu tokom izbornog procesa.