VIJESTI
NAJAVE
APLIKACIJE
VIDEO
LINKOVI
LINKOVI

Programi

Vladavina prava i ljudska prava

Zahvaljujući programu Vladavina prava i ljudska prava CEMI će nastaviti da obavlja aktivnosti vezane za dalje jačanje demokratije i vladavine prava i unapređenje poštovanja osnovnih ljudskih prava i sloboda. Ujedno, kroz ovaj program CEMI nastavlja da pruža ekspertsku podršku institucijama sistema i njihovom radu, posebno u oblasti ispunjavanja obaveza i standarda u procesu integracije u EU, u okviru poglavlja 23 i 24. Monitoring reforme pravosuđa će biti veliki izazov za CEMI u budućnosti.

PROJEKTI

Dobro upravljanje i borba protiv korupcije

Kroz ovaj program CEMI će nastaviti da sprovodi projekte i aktivnosti koji će dovesti do smanjenja nivoa korupcije u Crnoj Gori. CEMI će nastaviti da analizira uticaje politike u ovoj oblasti, kao i da predlaže najbolja rešenja za poboljšanje efekata mjera za borbu protiv korupcije kroz svoje godišnje izvještaje. Posebna pažnja biće posvećena reformi institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije, za koju će CEMI dati stručnu podršku kroz detaljnu analizu i aktivno zagovaranje jedinstvenog, jakog i nezavisnog modela agencije za borbu protiv korupcije.

PROJEKTI

Reforma sektora bezbjednosti i odbrane

U skladu sa novim trendovima i promjenljivim prioritetima dalje demokratizacijie crnogorskog društva i napretka ka evropskim i međunarodnim standardima, CEMI je u svom strateškom planu uspostavio novi program pod nazivom “Reforma sektora bezbjednosti i odbrane”. Kroz ovaj program, CEMI će usredsrediti napore na razvoj i realizaciju projekata i inicijativa u oblasti bezbjednosti i odbrane, kako bi doprinio uspješnom sprovođenju reformi i ispunjenju standarda i kriterijuma u ovoj oblasti.

PROJEKTI

Socijalna zaštita i smanjenje siromaštva

Glavni ciljevi ovog programa za socijalnu zaštitu i smanjenje siromaštva podrazumijevaju poboljšanje efikasnost sprovođenja socijalnih politika u Crnoj Gori, zagovaranjem promjena javnih politika i podrškom njihovom sprovođenju, što doprinosi ukupnoj socijalnoj pravdi; zatim obezbjeđenje jednakog pristupa pravdi za sve građane, naročito za najmarginalizovanije i socijalno ugrožene grupe; te zagovaranje višeg nivoa društvene odgovornosti privatnih preduzeća, kao i socijalnog preduzetništva kao budućeg koncepta u Crnoj Gori.

PROJEKTI

Publikacije

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?